Herbert Spencer’dan Anlamlı Sözler Alıntılar, Herbert Spencer Sözleri

0
Advertisement

Ünlü filozof Herbert Spencer’dan düşündüren sözler. Herbert Spencer’ın hayata, adalete bilgiye dair özlü resimli sözleri, alıntılar.

Herbert Spencer

Herbert Spencer

Herbert Spencer seçkin bir İngiliz biyolog, filozof, sosyolog, önde gelen klasik liberal siyaset teorisyeni ve Viktorya Dönemi antropoloğuydu. ‘Principles Of Biology’ için icat edilen ve bugüne kadar kapsamlı bir şekilde alıntılanan ‘en uygun olanın hayatta kalması’ ifadesi ile ünlüdür. Her şeyi kapsayan bir evrim kavramı da onun tarafından geliştirildi. Edebiyat, psikoloji, etik, siyaset teorisi, din, astronomi, ekonomi, antropoloji, biyoloji, felsefe ve sosyoloji gibi çok çeşitli konularda fikir, düşünce ve bakış açılarını bir bilge olarak dile getirdi. Hayatı boyunca özellikle İngilizce konuşulan akademide birçok otorite elde etti. Aşağıda, ünlü filozofun bu tarihle ilgili alıntılanabilir alıntıları ve sözleri yer almaktadır. Herbert Spencer’ın bilgi, fayda, cehalet, uyum, kölelik, yönetim, ahlak, görev, yaşam, başarı, mutluluk, ilerleme, müzik, insan-ruh, ilahi, değişim, duygular, akıl, an, risk, ahlak dışı, bilim, fikirler vb.

Herbert Spencer Sözleri

 • ***Bilge adam, geçmişin soyundan geldiğini, geleceğin ebeveyni olduğunu hatırlamalıdır.
  Herbert Spencer
 • ***Sağlığın korunması bir görevdir. Çok az kişi fiziksel ahlak diye bir şeyin olduğu bilincinde görünüyor.
  Herbert Spencer
 • ***Evrim teorisinin gerçeklerle yeterince desteklenmediğini düşüncesizce savunanlar, kendi teorilerinin hiçbir gerçekle desteklenmediğini unutmuş görünüyorlar…
  Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi

Herbert Spencer Sözleri

***Hükümet esas olarak ahlak dışıdır.
Herbert Spencer
 • ***Medeniyet belirsiz, tutarsız bir homojenlikten kesin, tutarlı bir heterojenliğe doğru bir ilerlemedir.
  Herbert Spencer
 • ***Herkes özgür olana kadar hiç kimse kusursuzca özgür olamaz; herkes ahlaklı olana kadar kimse mükemmel ahlaklı olamaz; herkes mutlu olana kadar kimse kusursuzca mutlu olamaz.
  Herbert Spencer
 • ***Sosyal koşulların öngördüğü sınırlar dahilinde bireysel mutluluğun arayışı, en büyük genel mutluluğa ulaşmak için ilk şarttır.
  Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

 • ***Evrenin büyüklüğü ne kadar? Sonsuz.. Ama daha kanıtlanmadı. Aşk da öyle.
  Herbert Spencer
 • ***Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin olmayan insan, hiç bir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı olamaz.
  Herbert Spencer
 • ***Bilim, insan uğraşlarının bütün türleri için en mükemmel rehberdir.
  Herbert Spencer
 • ***Toplum üyelerinin yararı için vardır, üyeleri toplumun yararı için değil.
  Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

Advertisement
***Bütün sosyalizm köleliği içerir.
Herbert Spencer
 • ***Burada mekanik terimlerle ifade etmek istediğim en güçlü olanın hayatta kalması, Darwin’in “doğal seleksiyon” veya yaşam mücadelesinde tercih edilen ırkların korunması olarak adlandırdığı yaşamdır.
  Herbert Spencer
 • ***Hepimiz önyargıyı kötüleriz, ama hala önyargılıyız.
  Herbert Spencer
 • ***Bir jüri, ortalama cehaletteki on iki kişiden oluşur.
  Herbert Spencer
 • ***Bilim organize bilgidir.
  Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

***Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kime tümüyle ahlaklı olamaz.
Herbert Spencer
 • ***Kuşatıcı ve mükemmel bir dikkat ve gözlem, bütün büyük başarıların temelidir.
  Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi
 • ***Bir erkeğin bilgisi, ne kadar fazla olursa, düzenli olmadığında kafası karışır.
  Herbert Spencer
 • ***Özel görevleri ne olursa olsun, her bir döneme ait kurumların, milli düşüncede bir ortak kökene sahip olmaları yönünden bir aile gibi olmaları gerekir.
  Herbert Spencer – Zihin, Ahlak ve Beden Eğitimi
 • ***Okuma vekaleten görmektir.
  Herbert Spencer

Herbert Spencer Sözleri

 • ***İnsanın ahlaki bir varlık olarak en önemli özelliği oto kontrol sistemidir.
  Herbert Spencer
 • ***Zihinsel güç, beslenmemiş beyinlerden alınamaz.
  Herbert Spencer
 • ***Eğitim tamamen yaşamaya hazırlıktır.
  Herbert Spencer
 • ***Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.
  Herbert Spencer


Leave A Reply