Hinduizmde Om Nedir?

0
Advertisement

Hinduizmde om nedir, ne anlama gelir? Om işareti, özellikleri nelerdir? Om tarihçesi, hakkında bilgi.

Om

Om; Hinduizmde ve çoğu Hindistan’a özgü bazı başka inanç sistemlerinde tinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hecedir. Sanskrit dilinde birlikte o sesini veren a ve u ünlüleriyle m sesinden oluşur. Bu üç ses yeryüzü, gökyüzü ve gök katlarından oluşan üç dünyayı; Brahma, Vişnu ve Şiva’dan oluşan üç büyük Hindu tanrısını; Rig, Yacur ve Sama adlı üç kutsal Veda metnini simgeler. Böylece Om hecesi gizemli biçimde bütün evrenin özünü temsil eder. Hindu ayinlerinde dua, ilahi ve meditasyonların başında ve sonunda söylenir. Belli bir kurala bağlı olmaksızın Budacı ve Caynacı ayinlerde de kullanılır. Om hecesinin yazılı biçimi, 6. yüzyıldan sonraki yazma ve yazıt metinlerinin başını belirtmek için kullanılmıştır.

Om hecesi, felsefi Veda metinleri olan Upanishad’ların birçoğunda ele alınır; bunlardan Mandukya tümüyle bu heceye ayrılmıştır. Yoga uygulamalarında da kullanılan Om sözlü meditasyon teknikleriyle ilişkilidir. Purana’larda (Eski Bilgi) ise mezhepçi amaçlarla kullanılır; Şivacıların Om’u linga’nın (Şiva’nın simgesi erkeklik organı) simgesi olarak yorumlamasına karşılık, Vişnucular bu üç sesi Tanrı Vişnu, karısı Şri ve ibadet edenden oluşan üçleme biçiminde tanımlar.


Leave A Reply