Hint Okyanusu İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Hint Okyanusu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hin Okyanusu nerededir ve Hint Okyanusu haritası.

Hint Okyanusu Haritası

Üç okyanusun en küçüğüdür. Asya’nın güneyinde, Afrika ile Avustralya arasındadır. Yüzölçümü; kolları ile birlikte, 74.900.000 kilometrekare; kolları (kenar denizler) olmaksızın 73.400.000 kilometrekaredir.

Hint Okyanusu Kuzey Yarımküresi’nde dar bir alan kapladığı halde, Güney Yarımküresi’nde gelişir. Bu okyanusun göze çarpan özelliklerinden biri de kenar denizler bakımından öteki iki okyanustan fakir oluşudur. Buna karşılık, derinlikler bakımından onlardan pek geri kalmaz. 2.000 metreyi geçen derinlikler kıtaların hemen kenarından başlar. Sumatra – Cava yayına paralel olarak uzanan Sunda Çukuru’nda 7.000 metreden derin 8 yer, 6.000 ile 7.000 metre arasında 24 yer ölçülmüştür. Hint Okyanusu’nun en derin yeri (7.455 m.) de bu çukurdadır. Sunda Çukuru’nun güneyinde bulunan, Wharton adını taşıyan bir çukur daha vardır. Kabaca elips biçiminde olan bu çukurda derinlik 6.450 m. dir. Güney Avustralya açıklarında doğu-batı doğrultusunda uzanan çukurda ise en derin yer 5.640 m. yi bulur. Okyanusun batı kesimine gelince; burada Afrika kıyılarına paralel olarak uzanan Somaki Çukuru’nda derinlik 5.360 m. yi bulur. Madagaskar Adası’nın güneyindeki Madagaskar Çukuru’nda da en derin yer 5.880 m. dir.

Hint Okyanusu’nun denizaltı topografyasına ait bir özellik de Hint Yarımadası ile Madagaskar’ın doğusunda Rodriguez Adaları’na kadar olan alân arasında yer yer kesilerek uzanan bir denizaltı eşiğinin bulunuşudur. Orta Sırt adı verilen bu sırt okyanusu ikiye ayırır. Bu sırtın üzerinde birtakım mercan adaları sıralanır. Hint Okyanusu’nda Orta Sırt’tan başka daha küçük bazı sırtlar da vardır.

Hint Okyânusu’nda Akıntılar

Advertisement

Bu okyanusun ekvatorun kuzeyinde kalan kesimlerinde akıntıların doğrultuları, muson rüzgarlarına bağlı olarak, mevsimden mevsime değişir. Okyanusun güney kesiminde de, öteki okyanuslarda olduğu gibi, Güney Ekvator Akıntısı vardır. Bu akıntı doğu-batı doğrultusunda ekvatora paralel olarak akar. Günlük hızı 20-25 mildir. Madagaskar Adası’na çarpınca iki kola ayrılır. Kuzeye giden kol, Delgado Burnu hizasında Afrika kıyısına ulaşır. Güneybatıya doğru ilerliyen kol ise Mozambik Akıntısı’nı meydana getirir.

Bu akıntı güneybatıya doğru yoluna devam ederek, Natal hizasında Madagaskar’ın güneyinden gelen başka bir akıntıyla karışır, İğne Burnu (Agulhas) Akıntısı adını alır. Güneye ilerliyen bu akıntı 40. paralelde doğuya kıvrılarak batı rüzgârları akıntısına karışır. İki akıntının karıştığı bu kesim akıntıların kararsız, denizin köpüklü olduğu bir yerdir. Doğuya doğru ilerliyen bu akıntı Avustralya’ nın güneybatı köşesi açıklarında ikiye ayrılır. Bir kol doğuya gider, Avustralya’nın güneydoğusunda Güney Büyük Okyanus Akıntısı’na kavuşur. Kuzeye bükülen kol da, gittikçe sola doğru saparak, Güney Ekvator Akıntısı ile birleşir.


Leave A Reply