Yahya Kemal Beyatlı Biyografisi, Hayat Hikayesi Şiirleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın hayat hikayesi, biyografisi, eserleri, şiirleri nelerdir? Yahya Kemal Beyatlı hakkında bilgi.

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı

Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biridir. 2 aralık 1884’te Usküp’te doğdu. Babası, Niş’li Yunus Beyzade İbrahim Naci Bey’dir. Mensup olduğu aile, Niş, Leskofça ve Vranya havzasına yayılmıştı. Baba tarafı Niş’Ii, anne tarafı Vrariya’lıdır. Yahya Ke-mal’in ceddi, hem baba hem anne tarafının birleştiği, III. Mustafa devrinin sancak beylerinden Şehsüvar Paşa’dır.

Yahya Kemal, ilk ve orta tahsilini doğduğu memlekette gördükten sonra İstanbul’a geldi. 1903’te Paris’e giderek orada Jön Türklerin muhitine girdi, aynı zamanda, Siyasal Bilgiler Okulu’na devama, Sorbonne’da da tarih derslerini takibe başladı. Tahsilini bitirdikten sonra 1912 ye kadar Paris’te kaldı, edebiyatla meşgul oldu.

1912’de Türkiye’ye dönen Yahya Kemal Beyatlı, ertesi yıl Darüşşafaka’da öğretmenliğe başladı. Sonra Sultan Selim’de açılan Medrese-tül-Vaızîn’de müderris vekili olarak Medeniyet Tarihi derslerini okuttu (1914). Bu arada, bir yandan da gazete ve dergilere yazılar yazıyordu. 1916-1919 yılları arasında, Darülfünun’da (Üniversite’de), önce Medeniyet Tarihi, daha sonra Batı Edebiyatı Tarihi, ondan sonra da Türk Edebiyatı Tarihi kürsülerinde müderrislik etti.

Birinci Dünya Savaşı’nın bizi 1918’de uğrattığı mağlubiyet faciasından sonra, Yahya Kemal, Üniversitedeki öğrencileriyle birlikte, daha ilk andan itibaren Millî Mücadeleye bağlandı. 1918’den sonraki yıllarda çoğu «Tevhid-i “Efkâr» gazetesinde olmak üzere, gündelik gazetelerde, Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yazdı. Ayrıca, «Dergâh» dergisini çıkaran gençlere fikir bakımından yardımda bulundu. Mühim bir kısım yazılarını «Dergâh» ta yayınladı.

Advertisement

Yahya Kemal Beyatlı’nın fikir hayatından siyasi hayata atılışı da aynı faaliyetin bir sonucu olmuştur. 1922’de Lausanne (Lozan) Konferansına giden Türk heyetinde müşavir olarak bulundu. Lausanne’dan döndükten sonra, 1923’te, ikinci Büyük Millet Meclisi’ ne Urfa’dan milletvekili seçildi. 1925’te Türkiye – Suriye sınır tahdidi heyetine murahhas tayin edildi.

Yahya Kemal ondan sonra Varşova’ya ortaelçi olarak gönderildi. Bu vazifede üç yıl kaldıktan sonra 1929’da Madrid ortaelçiliğine tayin edildi. Aynı zamanda, uhdesine Lizbon elçiliği de verilmişti.

Yahya Kemal Beyatlı, bu son elçilik vazifesinden sonra, 1934’te Yozgat’tan milletvekili seçildi. Aynı yılın sonunda Tekirdağ’ dan milletvekili seçilen şair 1943 yılına kadar Büyük Millet Meclisinde bulundu. 1946′ da İstanbul’da yapılan ara seçiminde İstanbul’dan milletvekili oldu, sonra kısa bir müddet Pakistan büyükelçiliğinde bulundu, 1948’de emekliye sevkedildi.

Gençliğinin mühim bir kısmını Paris’te geçiren şair, Fransız edebiyatını çok iyi hazmetmiş, Divan edebiyatının olduğu kadar, Fransız Parnassien  şairlerinin de bütün inceliklerini ve sanat oyunlarını iyiden iyiye benimsemişti.

Yahya Kemal Beyatlı Hayatı - Eserleri

Yahya Kemal’in Sanatı

Yahya Kemal henüz 18 yaşındayken ilk şiirini, 1 eylül 1902 tarihli «İrtica» dergininde yayınlamıştır. II. Abdülhamit’in tahta çıktığı günü kutlamak için birçok manzumelerin yayınlandığı bu sayıda şairin bu ilk şiiri «Üsküp Belediye Reisi İbrahim Naci- Beyzade Agah Kemal» imzasıyla çıkmıştır.

Advertisement

Türk şiirine hakiki «Lirik poem» i bütün halinde getiren şair, çok geniş bir tarih kültürü ve tamamen dahice bir dil ve ahenk seziş ve zevkiyle Türk medeniyetini en büyük kuvvetle dile getirmiştir. «Açık Deniz», «Rindlerin Ölümü» gibi parçaları, beşer dehasının yarattığı en tanınmış poemlerle kolayca mukayese edilebilir. Bu bakımdan Yahya Kemal’i bütün Türk şairlerin en büyüğü saymak mümkündür.

Yahya Kemal Beyatlı son derece hazır cevap, son derece nükteli konuşur bir insandı. Bulunduğu her meclisi, bu özellikleriyle doldururdu. Şiirlerinde, aşkı olduğu kadar, tabiatı da, tarihi olduğu kadar felsefeyi de en derin telleriyle dile getiren şair, geçirdiği müteaddit aşk maceralarına rağmen evlenmemişti. 1 kasım 1958’de öldü., Rumelihisarı Mezarlığında gömülüdür.

Bibliyografya;

Eserleri — 24. Şiir ve Leylâ (1932); Kendi Gök Kubbemiz (1961).

Hakkındaki Eserler — Yahya Kemal,Hayatı, Sanatı ve Şiirleri (A. Cevat, 1937); Yahya Kemal, Hayatı ve Eserleri (Orhan S. Orhon, 1937); Yahya Kemal, Hayatı ve Eseri (Zahir Güvemli, 1943); Yahya Kemal (Cemil S. Ongun, 1945) ; İstanbul Fethini Gören Üsküdar (Nihat S. Banerli, 1958). Yahya Kemal (Z. Güvemli, 1959).


Leave A Reply