Hırvatistan Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Hırvatistan – Hırvatistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

hırvatistan bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Hırvatistan;

  • Yüzölçümü: 56.538 km2.
  • Başkenti: Zagreb.
  • Dil: Hırvatça.Slav kökenli bir dil olan Hırvatça, Sırpça ile karışmış bir dildir; bu nedenle daha çok Sırpça-Hırvatça adıyla anılır. Bu dil, değişik ağızlar tarafından hem Hırvatlar hem de Sırplar tarafından konuşulur. Ancak Hırvatlar dillerini Latin alfabesiyle yazarken Sırplar Kiril alfabesini kullanırlar.
  • Din: Hristiyanlık (Katolik % 76.6, Ortodoks %11.1, Protestan 1.4), Müslüman (% 1.2).
    Hırvatlar Hristiyanlığın Katolik Mezhebi’ne, ikinci etnik grup olan Sırplar ise Sırbistan Ortodoks Kilisesi’ ne bağlıdır. Çok az sayıda Protestan ve Müslüman öteki dinsel grupları oluşturur.
  • Para birimi: 1 kuna = 100 lipa.
  • Başlıca kentleri: Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Karlovac.

Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadasında devlettir. Batısı kabaca bir ay biçimindedir. Doğudan Yugoslavya, güneyden Bosna-Hersek, batıdan Adriya Denizi, kuzeyden Slovenya ve Macaristan ile çevrilidir. Adriya Denizi’ne bakan Dalmaçya kıyıları ülke sınırları içindedir. İstriya Yarımadası’ nın büyük bölümünü kapsar.

Yüzey Şekilleri:

Ülke yüzey şekilleri açısından üç bölgeye ayrılır: Dalmaçya’nın (Dinar Alpleri’nin bir parçası) yalın, kayalık, geçit vermez dağlan; Zagreb’in kuzeyindeki Zagorje Bölgesi’nin dalgalı tepeleri ve doğuda Drava, Tuna ve Sava ırmaklarıyla sınırlanan yassı Podravina düzlüğü. Doğal güzellikleriyle ünlü Dalmaçya kıyıları birçok koy ve adayı içerir. Yüksekliği 450-1900 m arasında değişen Dinar Alpleri ülkeyi güney komşusu Bosna-Hersek’ten ayırır. Drava ve Sava ülkenin başlıca ırmaklarıdır. Macaristan’da doğan Drava, doğu yönünde akarken Tuna ile birleşmeden önce Hırvatistan-Macaristan arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur. İtalya-Slovenya sınırı yakınlarında doğan Sava, Slovenya’yı baştan başa aşarak Hırvatistan’a girer. Zagreb’i geçtikten sonra Hırvatistan-Bosna-Hersek sınırını çizer, Belgrad’da Tuna’ya katılır. Büyük uzaklıklar için kara içi suyolu taşımacılığına elverişli olan bu ırmaklardan yoğun bir biçimde yararlanılır.

hırvatistan

Kaynak: pixabay.com

İklimi Bitki Örtüsü ve Hayvanlar:

Adriya kıyılarında kışları kısa ve ılıman, yazları uzun ve sıcak Akdeniz iklimi yaşanırken Podrovina düzlüğünde kara iklimi gözlenir. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 24°C, ocak ayı ortalaması ise 7°C’tır.

Ülke topraklarının 1/3’ü ormanlarla kaplıdır. Adriya kıyılarında makilik alanlar yoğun bir biçimde doğal bitki örtüsü içinde yer alırken yaprak dökmeyen türden pırnal meşesi ve çam ağaçlan da bulunur. Podrovina düzlüğü en verimli tarım bölgesidir. Adriya kıyılarında yaz aylarında kuraklığa dayanıklı kırkayak, kertenkele gibi Akdeniz iklimine özgü hayvanlar, iç kesimlerde ise kara iklimine uyum sağlamış tilki, kurt, ayı, yabandomuzu gibi hayvanlar yaşar.

Toplum Yapısı:

Slav kökenli bir topluluk olan Hırvatlar, İS 6. yüzyılda Ukrayna’dan göç edip bugünkü topraklara yerleştiler. Nüfusun yaklaşık beşte biri başkent Zagreb’de yaşar. Kentleşme oranı % 63’tür (1994). Ülke nüfusunun çoğunluğunu Hırvatlar (% 78.1) oluşturur. Sırplar ikinci büyük gruptur (% 8). Müslüman Boşnaklar, Slovenler, Macarlar, İtalyanlar, Çekler ve az sayıda Arnavut öteki azınlık toplulukları oluşturur.

Advertisement
hırvatistan

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi:

Ekonomi geleneksel olarak tarım ve hayvancılığa dayalıyken 20. yüzyılın başında nüfusun % 82’si kırsal kesimde yaşamaktaydı. 1960’larda bu değer % 52’ye, 1994’te % 37’ye düştü. Sosyalist ekonomide büyük atılımlar yapan ülke, endüstri alanında gelişmiştir. Dalmaçya kıyılarının doğal güzellikleri ve uçsuz bucaksız kumsalları turizm için eşsiz bir alandır.

Tarım: Tarıma ayrılmış olan alanlar az olmakla birlikte özellikle Podravina düzlüğü ülkenin en önemli tarım alanlarını kapsar. Yüksek düzeyde ve nitelikli ürünlerin alındığı bölgede yetiştirilen başlıca ürünler: Buğday, mısır, yulaf, şekerpancarı, patates, keten, kenevir. Şarap ve zeytin ise Dalmaçya Bölgesi’nin en önemli dışsatım ürünleridir.

Hayvancılık: İkinci Dünya Savaşı’na kadar önem taşıyan büyük ve küçükbaş hayvancılık, savaş sonrasında endüstrinin gelişmesine koşut olarak gerilemiştir. Adriya Denizi’nde yapılan balıkçılık ise günümüzde de önemini korumaktadır.

Endüstri: Gemi yapımı, alüminyum, dokuma, petrokimya, kereste, yapı gereçleri, demir, madeni eşya, kâğıt, besin önde gelen endüstri etkinlikleridir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra petrol endüstrisi çarpıcı bir gelişme göstermiştir.

Doğal Kaynaklar: Ülke, yeraltı kaynakları açısından zengindir. Kömür, boksit, alüminyum, demirin yanı sıra 1960’larda bulunan petrol kaynakları başlıca doğal kaynaklardır.

Advertisement


Leave A Reply