Hizmet Alanına Göre Rehberlik Çeşitleri

0

Kurumlara, hizmet alanına göre rehberlik çeşitleri nelerdir? Eğitim, sağlık, sosyal yardım, endüstri, adalet ve güvenlik alanında rehberlik nedir.

KURUMLARA (HİZMET ALANINA) GÖRE REHBERLİK

1. Eğitim Alanında Rehberlik

Advertisement

Rehberlik hizmetlerinin, en yaygın uygulama alanlarından biri eğitim alanıdır. Rehberlik hizmetleri, çağdaş eğitim sistemine göre düzenlenen günümüz okullarında öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yürütülmektedir. Okulların yanı sıra okullardaki hizmetleri birleştirici, eşgüdümü sağlamaya yönelik bölgesel rehberlik birim ve merkezleri de geliştirilmiştir.

2. Sağlık Alanında Rehberlik

Bireylerin hastalanmadan önce sağlıklarını koruyucu bilgiler edinmeleri, hastalandıktan sonra hangi kuruluşlara başvurmaları gerektiği gibi konularda rehberlik yardımına ihtiyaçları vardır. Daha çok sağlık kurum ve kuruluşlarınca yürütülen bu çalışmalar sağlık alanında rehberliktir. Örneğin; ana çocuk sağlığını korumaya yönelik olarak sağlık ocaklarında asılan afişler, dağıtılan broşürler bu kapsamda gerçekleştirilen rehberlik çalışmalarıdır.

3. Sosyal Yardım Alanında Rehberlik

Advertisement

Huzurevleri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu, Kızılay gibi sosyal yardım alanında ülkemizde hizmet veren kurumların işlevleri arasında rehberliğin önemli bir yeri vardır. Örneğin; huzurevleri, korunma ihtiyacında olan yaşlıların temel gereksinimlerinin karşılandığı kurumlardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için rehberlik eğitimi almış uzman kişilerin buralarda bulunması, bu kurumların daha huzurlu kurumlar olmasını sağlamaktadır.

4. Endüstri Alanında Rehberlik

İş ve işçi Bulma Kurumu, işçi sendikaları ve üretim alanındaki sanayi kuruluşlarının da artık rehberlik hizmetlerine önem vermeye başladığı bilinmektedir, iş ve İşçi Bulma Kurumu iş arayan bireylere bilgi vermek, mesleklere uygunluklarını saptamak gibi mesleki rehberlik alanında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. işe uygun personel alma, işte verim ve motivasyonu artırma konularında yürütülen çalışmalarda endüstri alanında rehberlik kapsamına girmektedir.

5. Adalet ve Güvenlik Alanında Rehberlik

Son yıllarda rehberlik hizmetleri, adalet ve güvenlik alanlarında da yaygınlaşmıştır. Cezaevlerinde, ıslahevlerinde, orduda, emniyette psikolojik danışmanlar görev almakta ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmaktadırlar. Bunun yanı sıra aile mahkemelerinde aile danışmanlığı hizmeti de rehberlik faaliyeti olarak sürdürülmektedir.

Advertisement


Leave A Reply