Hortumlular (Hortumlu Hayvanlar) Nedir? Özellikleri, Yayılımları ve Evrim Tarihleri Hakkında Bilgi

0

Hortumlu hayvanlar ya da diğer ismi ile Hortumlular ile ilgili bilgiler. Hortumlu hayvanların genel özellikleri, hangi hayvanlar hortumludur? Yayılımları ve evrim tarihleri.

Hortumlular ya da hortumlu hayvanlar, uzun, esnek ve silindirik yapıda olan hortumları sayesinde tanınan bir grup hayvandır. Bu hortumlar, yiyecekleri veya suyu çekmek, sürünmek, savunma yapmak veya iletişim kurmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Hortumlular arasında fil, fillerin yakın akrabası olan filler gibi büyük hayvanlar, su samuru, okapi, tapir, yer domuzu ve bazı deniz memelileri gibi daha küçük hayvanlar bulunur.

afrika fili

Kaynak : pixabay.com

Fil hortumları, 100.000’in üzerinde kas içerir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bunlar, yiyecekleri toplamak ve su içmek için kullanılabilir, ayrıca savunma, iletişim ve hatta çevrelerindeki şeyleri algılama amacıyla da kullanılabilir.

Su samuru, burun deliklerini birleştiren uzun bir hortuma sahiptir ve bu hortumu yiyecek aramak için kullanır. Okapi, ağaçlardan yaprakları toplamak için uzun, esnek bir buruna sahiptir. Tapirlerin hortumları, burun deliklerine yakın bir konumdadır ve bitki yaprakları ve meyvelerini toplamak için kullanılır.

Hortumlular, bu özellikleri sayesinde benzersiz bir şekilde uyum sağlamışlardır ve hayatta kalmak için farklı stratejiler kullanmaktadırlar.

Özellikleri Nelerdir?

Hortumluların en önemli özelliği, uzun, esnek ve silindirik yapıda olan hortumlarıdır. Hortumlar, burun deliklerine yakın bir konumda veya burun delikleriyle birleşik bir yapıda olabilirler. Bu hortumlar, hayvanların çevreleriyle etkileşim kurmasını, yiyecekleri veya suyu çekmesini, savunma yapmasını veya iletişim kurmasını sağlar.

Hortumluların diğer özellikleri arasında şunlar sayılabilir:

  • Çoğu hortumlunun büyük ve güçlü bir bedeni vardır.
  • Çoğu hortumlunun uzun bacakları vardır, ancak bazıları kısa bacaklıdır.
  • Hortumlular, genellikle otobur veya omnivor olarak beslenirler ve çeşitli bitkiler, meyveler ve kabuklu deniz ürünleri gibi yiyeceklerle beslenirler.
  • Hortumlular, bazı hayvanlarla birlikte yaşayan sosyal hayvanlardır. Bu sosyal gruplar, aileler veya sürüler olabilir.
  • Hortumlular, avcılar ve doğal afetler gibi tehditlerden kaçınmak için değişiklik gösteren davranışlar sergileyebilirler.
  • Hortumluların bazı türleri, insanlar tarafından avlanmak veya yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehdit altındadır ve koruma altındadırlar.
amerikan tapiri

Kaynak: pixabay.com

Hangi Hayvanlar Hortumlular’dandır?

Hortumlular, farklı hayvan grupları arasında yer alan birkaç türü içeren bir terimdir. Hortumlu hayvanlar arasında şunlar yer alır:

  • Fillergiller: Fillergiller, dünyanın en büyük karada yaşayan hayvanlarıdır ve Afrika ve Asya’da bulunurlar. Hortumları, yiyecek toplamak, su içmek, toz ve kum banyoları yapmak, çevrelerindeki nesneleri hissetmek, iletişim kurmak ve savunmak için kullanırlar. Fillergillerin diğer özellikleri arasında iri kulakları, büyük bedenleri ve tüylerle kaplı kuyrukları yer alır.
  • Deniz fili: Deniz fili, memeliler sınıfının en büyük sucul hayvanlarından biridir. Hortumları, besinleri toplamak, nefes almak, duyu organları olarak ve savunma amacıyla kullanılır. Diğer özellikleri arasında iri gözleri, sıkı tüyleri ve sıçramak için tasarlanmış uzun bacakları yer alır.
  • Tapirler: Tapirler, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan otobur hayvanlardır. Hortumlarını yiyecekleri toplamak için kullanırlar ve ayrıca yüzme yetenekleri ile bilinirler. Diğer özellikleri arasında güçlü bacakları, sırtlarında beyaz bir şerit ve kısa kulakları yer alır.
  • Yer Domuzu: Yer domuzları, Afrika’nın çoğu yerinde bulunan bir hayvandır. Hortumlarını karınlarındaki termit yuvalarına ulaşmak için kullanırlar ve ayrıca gece avlarını aramak için burunlarını kullanırlar. Diğer özellikleri arasında sert bir derisi, uzun kulakları ve güçlü bacakları yer alır.

Yayılım

Hortumlular, dünyanın farklı bölgelerinde farklı türlerde bulunabilir. Örneğin, fillergiller Afrika ve Asya’nın tropikal bölgelerinde yaşarken, deniz filleri dünya genelindeki sıcak ve ılıman sularda bulunur. Tapirler Orta ve Güney Amerika’da yaygındır, yer domuzları ise Afrika’nın geniş bir bölgesinde bulunabilirler. Bazı hortumlular, habitat kaybı, avlanma ve diğer insan aktiviteleri nedeniyle tehdit altındadır ve koruma altındadır.

Hortumluların Evrim Tarihi

Hortumluların evrimi, yaklaşık 50 milyon yıl öncesine kadar uzanır. Hortumlu hayvanların ortaya çıkışı, memelilerin tarihinde önemli bir olaydır ve hayvanların farklı ortamlara uyum sağlamalarına yardımcı oldu. Hortum, hayvanların avlanma, beslenme, savunma ve sosyal etkileşim gibi pek çok aktivite için kullanılabilen çok amaçlı bir yapıdır.

Hortumluların evrimi, günümüzde var olan fillergillerin yaklaşık 55 milyon yıl önce ortaya çıkmasıyla başladı. Filler, hortumlarının evrimleşmesiyle birlikte, Avrupa’dan Asya’ya doğru göç ederek farklı türlere ayrıldılar.

Afrika Filleri

Kaynak: pixabay.com

Daha sonra, diğer hortumlu hayvan türleri de evrimleşti. Deniz filleri yaklaşık 50 milyon yıl önce ortaya çıktı ve uzun hortumları, sucul ortamlarda yiyecek toplamak ve nefes almak için geliştirdiler. Tapirler ise Güney Amerika’da ortaya çıktı ve burunlarını, bitki örtüsündeki besinleri toplamak için kullanmaya başladılar.

Hortumlu hayvanların evrimi, hayvanların farklı ortamlarda hayatta kalabilmelerine ve çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı oldu. Hortum, hayvanların çevreleriyle etkileşim kurması için mükemmel bir araçtır ve hortumlu hayvanlar, hortumlarının yardımıyla daha verimli bir şekilde avlanabilir, beslenebilir ve sosyal etkileşimde bulunabilirler.


Kaynak – 2

Kalın derili memeli hayvanlardır. Burunları hortum gibi uzamış olduğu için bu adı almışlardır. Hortumlulara başlıca örnek fil’dir. Bütün hortumlular iri yapılı, ağır hayvanlardır. Ayakları çok tırnaklıdır. Tarih öncesi çağlarda mamut gibi daha birçok türleri yaşamışsa da, bugüne kadar varlığını koruyabilen tek hortumlu hayvan fildir.

Fil karada yaşayan hayvanların en büyüğüdür. Yerden yüksekliği 4-5 metreyi, ağırlığı da 4-5 tonu bulur. 60-70 yıl kadar yaşar; otla beslenir. Filler aile halinde yaşarlar. Birkaç aile bir araya gelerek, sürüleri meydana getirirler. Her ailede bir erkek, sekiz dişi fil bulunur.

Hortum filin hem dokunma, hem de koklama organıdır. Su içmek isteyince, suyu hortumunun içine çekip ağzına boşaltır. Otlarken de, hortumuyla kopardığı otları, gene hortumunu kıvırarak, ağzına atar. Filin gözleri zayıftır. Buna karşılık, kulakları, burnu çok duyarlıdır. Çok güçlü bir hayvandır. Aslan, kaplan, gergedan gibi yırtıcı hayvanlardan korkmaz; önüne ne gelirse çiğner, geçer. Ağzının iki yanında dışariya doğru çıkan iki dişi vardır. Bunlara fildişi denir. Fil kendini bu dişlerle savunur.

Belli-başlı iki çeşit fil vardır:
1) Afrika fili;
2) Asya fili.

Afrika filinin başı vücuduna göre çok küçüktür; geniş kulakları, fırlak bir alnı vardır. Asya fili daha küçüktür; dişleri daha kısa, kulakları daha ufak, alnı daha çukurcadır.


Leave A Reply