Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Hücre kültürü nedir? Doku kültürü nedir? Hücre ve Doku Kültürünün Özellikleri Nelerdir?Açıklaması, örnekler Hakkında Bilgi.

Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi

Günümüzde herhangi bir bitki dokusundan alınan parçanın hazırlanan kültür ortamında bekletilip, bu dokudan kök sürgünlerin oluşturulması ve bitkinin gelişmesi sağlanır. Bunun için mineraller, su ve hormon gibi besleyici maddeleri içeren doku kültürüne, bir grup bitki hücresi yerleştirilir.

Besi ortamında bulunan oksin ve sitokinin hormonlarının etkisiyle kültürdeki hücreler bölünerek kallus adı verilen farklılaşmamış bir doku meydana getirir.

Daha sonra oksin, sitokinin ve diğer gelişim hormonlarının yoğunluklarında yapılan düzenlemeyle; kök, gövde ve tomurcuk meydana getirilir.
Hücre ve Doku Kültürü

Bu aşamadan sonra bitki normal gelişmeye bırakılır. Kallustan gelişen yeni bitkiler, kalıtsal olarak ana canlının aynısı olan klonlardır. Klonlamayla yeni bitki türlerinin eldesinde önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Doku kültürü yöntemiyle, istenilen özelliği taşıyan bir bitkiyi çaprazlamaksızın üretmek mümkün olmaktadır. Örneğin çok özel bir gül türünü veya çok leziz bir domates bitkisini başka bir örneğiyle çaprazladığınızda aynı özellikte bir bitki elde edeceğiniz hiçbir zaman garanti değildir. Klonlama ile aynı kalıtsal yapıda binlerce örnek üretmek mümkündür.

Advertisement

Hücre kültürü; başta kanser araştırmaları olmak üzere, hücre farklılaşmasının açıklanmasında ve hücrelerin birbiriyle olan ilişkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Dünyada tanınmış hücre kültürü hela (=hila) hücreleridir. Bu hücreler 1952 yılında rahim kanserinden ölen bir hastadan alınmış olup, hücrelerin hala kültür ortamında yaşamları devam etmektedir.


Leave A Reply