Humbaracı Ahmet Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Humbaracı Ahmet Paşa Kimdir? Humbaracı Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ıslahatlar hakkında bilgi.

Humbaracı Ahmet Paşa Humbaracı Ahmet Paşa; Osmanlı devlet adamıdır (Coussae 1675 – İstanbul 1747).

Fransız asıllıdır. Asıl adı: Claude Alexandre de Bonneval. Fransız Ordusu’nda ve İspanya Veraset Savaşları’nda başarı göstererek teğmenliğe yükseldi. Bir ara İtalya’da savaşlara katıldı ve Fransa kralı ile arası bozulunca, Avusturya’ya kaçtı. 1716’da Varadin’de Osmanlılara karşı bir Avusturya birliğinin başında bulundu. Rütbesi mareşalliğe yükseltildiyse de, Prens Eugene ile bozuşunca Venedik’e, 1729’da da mülteci olarak Osmanlı Devleti’ne sığındı. Patrona Ayaklanmasından sonra ordunun Avrupa tarzında yeniden düzeltilmesine çalışan Topal Osman Paşa, kendisine humbaracı ocağım düzenlenmesiyle görevlendirdi. Üsküdar’da topçu subalarının geometri derslerine başlamasıyla, ilk kez Topçu Ocağı’nın çekirdeği burada atılmış oldu. Hekimoğlu Ali Paşa‘nın sadrazamlığı sırasında beylerbeyi rütbesine yükseltildi. 1736 Avusturya cephesinde çalıştıktan sonra gözden düştü. 1738’de Kastamonu’ya sürgüne gönderildi. İstanbul’a dönünce humbaracıbaşı olduysa da, eski etkinliği kalmadı. Yaşamının sonunda Fransa’ya dönmeyi arzuladıysa da isteği gerçekleşmeden öldü.


Leave A Reply