Hurufilik Nedir?

0
Advertisement

Hurufilik nedir ne demektir? Hurufilik tarikatı ile ilgili olarak ansiklopedik kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

1398 yılında İran’da kurulmuş bir tarikattır. Bu mezhebi Horasan’ın Esterâbâd kasabasında, Fazlullah adında biri kurdu. Fazlullah kendini peygamber ilan etmiş, Tanrı’nın kendisinde belirdiğini ileri sürmüştü. Hurufîlik kısa zamanda İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’da yayılmıştır.

Nesimî gibi kudretli bir kimsenin sonradan Fazlullah’ın yerine geçenlerden biri olması tarikatın Türkler arasında bir müddet yaşamasını sağladı. Hurufîlik fikirleri, Hacı Bektaş’ın fikriymiş gibi gösterilerek, Bektaşi tekkelerine kadar sokuldu, Bektaşiler bir Hurufî edebiyatı meydana getirdiler.

Hurufîler Tanrı’nın insan yüzünde beliren biz söz olduğuna inanırlar. Onlara göre bu söz 7 sayısı ile ortaya çıkmıştır: Yüzde dört kirpik, iki kaş, bir saç vardır. Hepsi yedi eder. Bu yediyi dörtle çarparsak 28 elde edilir ki, Arap alfabesindeki harflerin sayısını verir. Hurufilik (harfçilik) sözü buradan gelir. Hurufîler, burnu «elif», iki yanağı «lâm», gözleri de «he» olarak alıp insan yüzünde, Arapça harflerle, karşılıklı yazılmış «Allah» kelimesini okumaya çalışırlar.


Leave A Reply