Hüseyin Avni Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Hüseyin Avni Paşa kimdir? Hüseyin Avni Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Hüseyin Avni PaşaHüseyin Avni Paşa;(1820-1876)

Bir Türk askeri ve devlet adamıdır, sadrazam da olmuştur. Isparta’da doğdu. Bir köylünün oğludur. İstanbul’a medresede okumak üzere 1836′ da geldiyse de Harbiye’ye alındı. Subay çıktıktan sonra Harbiye’de tâbiye hocası oldu. Kırım Savaşı’na katıldı. Sonra Serdâr-ı Ekrem (başkomutan) Ömer Paşa’nın kurmay başkanı, daha sonra Mekteb-i Harbiye-i Şahane nazırı oldu.

Hüseyin Avni Paşa 1868’de mareşal oldu. Önceden vekâleten idare ettiği seraskerliğe (milli savunma bakanlığına) 1869’da Âli Paşa kabinesinde asil olarak atandı. Sonradan üç kere daha serasker oldu. 1872’de Aydın (İzmir) genel valisi atandı. Ertesi yıl bahriye nazırı oldu. 14 şubat 1874’ten 25 nisan 1875’e kadar Sadrazamlıkta (başbakanlıkta) bulundu. Hiçbir iş göremedi. Azledilince de Abdülâziz’e düşman oldu. 1875’te ikinci kere İzmir valiliğine gönderildi. Hudavendigâr (Bursa) genel valisi iken 1876’da yeniden seraskerliğe atandı. Mithat ve Rüşti Paşalar ve Hayruliah Efendi ile birleşerek Abdülâziz’i tahttan indirdi. Padişaha şahsi düşmanlığından dolayı katıldığı bu harekette çok ileri gitti. Tahminlere göre Abdülâziz’i 5 gün sonra öldürttü. Padişahın kayınbiraderi ve yaveri,Şehzade Şevket Efendi’nin de dayısı olan kurmay binbaşı Çerkeş Hasan Bey, bir kabine toplantısında Avni Paşa’yı tabancayla vurarak öldürdü.


Leave A Reply