Hüseyin bin Ali Kimdir?

0

Hüseyin bin Ali Kimdir? Hüseyin bin Ali hayatı, biyografisi, İslamiyet tarihindeki önemi hakkında bilgi.

Hüseyin bin Ali;Hz. Muhammed‘ in torunu, Hz. Ali ile Fatıma’nın ikinci oğlu (? 626-Kerbela 680).

Advertisement

Babası Hz. Ali‘nin şehit edilmesi ve ağabeyi Hz. Hasan’ın halifelikten çekilmesi üzerine Medine’ye yerleşti, politikaya karışmadıysa da, Muaviye’nin oğlu Yezit’i veliaht ilan etmesine karşı çıktı. Iraklılar onu Kûfe’ye çağırıp halifeliği kabul etmesini istediler. Kûfe’ye doğru yola çıktı. Tüm ailesiyle birlikte olan Hz. Hüseyin, Irak sınırına yaklaştığı halde kendisini çağıran Küfe Ordusu’nun ortalıkta olmadığını görünce Fırat Irmağı’nın batı kıyısında Kerbela denilen yerde beklemeye başladı. Çok geçmeden Emevi Ordusu, Hz. Hüseyin’i kuşattı ve su ile bağlantılarını kesti. Hz. Hüseyin ve ailesi susuzluktan zor duruma düştüler. Hz. Hüseyin, Emevi Ordusu’nun ileri gelenlerine haber gönderip üç öneri ileri sürdü. Ya Medine’ye dönmelerine izin verilmesini, ya cihad için sınırdaki bir ordugâha gönderilmelerini ya da güvenlik içinde Yezit’in huzuruna götürülmelerini istedi, Bunların hiçbiri kabul edilmeyince savaştan başka yol kalmadı, 10 Muharrem’de bütün gün süren çatışmada, Hz. Hüseyin ve 72 kadar yakını yiğitçe savaşarak şehit oldular. Emevilerin Hz. Hüseyin’i ve ailesinden Ali adındaki oğlu dışında herkesi acımasızca kılıçtan geçirdikleri bu savaş, tarihe “Kerbela faciası” olarak geçti (680).


Leave A Reply