Hz. Muhammed’in Hayatı Maddeler Halinde

0

Hz. Muhammed nasıl bir ortama doğmuştur? Hz. Muhammed’in maddeler halinde hayatının özeti. Hz. Muhammed hayatı hakkında bilgi.

Advertisement

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Peygamberimizin doğduğu ortam: Bugünkü Arap yarımadası ve Mekke şehridir. İslamiyet öncesi Arap yarımadasında putperestlik inancı çoğunlukta olmakla beraber, Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Mecusilik ve Hz. İbrahim’in tek tanrılı dini olan Haniflik de görülmekteydi. Araplar göçebe yaşıyorlar, yerleşik hayatı benimseyenler tarım ve ticaretle uğraşıyorlardı. Mekke şehri ticaret merkeziydi. Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mabet olan Kâbe, Mekke şehrinde yer almaktaydı.

Araplar arasında şiir ve edebiyat oldukça gelişmiştir. Araplara Cahiliye Arapları denmesinin sebebi bilgisiz olmalarından değil, insan haklarına değer vermemeleri ve ahlaki olarak düşük seviyede olmalarındandı.

İslam’dan önce Araplar;

• Daha çok göçebe bir hayat yaşamışlardır.

Advertisement

• Hayvancılık, tarım ve ticaretle uğraşmışlardır.

Şiir, edebiyat, hitabet oldukça gelişmiştir.

• Putperestlik çoğunlukta olmak üzere Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Mecusilik ve Haniflik dinlerine inanmaktadırlar.

HAYATI

Hz Muhammed;

• 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

Advertisement

• Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir

• Dedesinin adı Abdulmuttalip’tir. Sütannesinin adı Halime, süt kardeşinin adı Şeyma’dır.

• Onu koruyan amcasının adı Ebu Talip’tir.

• Eşinin adı Hz. Hatice’dir.

• Damadı; Hz. Fatıma’nın eşi, dördüncü halife Hz. Ali’dir.

Advertisement

• Torunları; Hz. Ali’nin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir

• Peygamber’imiz gençliğinde Mekke’nin entelektüel insanları tarafından kurulan, haksızlığa uğrayanların haklarını savunan Erdemliler Cemiyetine (Hılfu’l-Fudul) üye olmuştur.

• İlk vahiy: Hz Muhammed’e 610 yılında Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda, Alak suresinin ilk 5 ayeti (“Oku” emriyle başlayan) gelmiştir.

• İslam’ı yakın çevresinden başlayarak anlatmıştır.

• Ona inanan ilk kişiler; eşi Hz. Hatice, damadı Hz. Ali, arkadaşı Hz. Ebu Bekir, hürriyetine kavuşturmuş olduğu hizmetlisi Enes’tir.

Advertisement

• İslam ilk 3 yıl gizli şekilde yayılmıştır.

• İlk hicret 615-616 yıllarında Habeşistan’a (Etiyopya) yapılmıştır.

• 620 yılında Medineli tüccarlarla Akabe Biati yapılmıştır.

• Hz. Muhammed, kendisine inananlarla beraber 622 yılında, doğduğu Mekke’den Medine’ye hicret etti.

• Peygamber’imiz hicret ederken müşriklerden saklanmak için Hz. Ebubekir ile beraber Sevr Mağarası’nda gizlenmiştir. İlk cuma namazı hicret esnasında Kuba köyünde yapılan mescitte kılınmıştır.

Advertisement

• Hicret, Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

• Mediye gelen Hz. Muhammed, ilk olarak her Müslüman’ı birbirine kardeş ilan etmiştir.

• Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara “Muhacir (göç eden)”, onlara yardım eden Müslümanlara “Ensar” denir.

• Hz. Muhammed Medine’de yaşayan bütün kabileler ve inanç taraftarlarıyla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre herkes inanç özgürlüğü yaşayacak ve Medine tek vücut olarak korunacaktır.

• Hz. Muhammed’in İslam’ı yayma çabalarına “tebliğ” denir.

Advertisement

• Hz. Muhammed’in Medine’de yaptığı ilk iş, Mescid-i Nebi’nin inşa edilmesi olmuştur. Burası sadece ibadethane değil, her türlü amaç için toplanma yeri olarak kullanılmıştır.

• Mescid-i Nebi’nin hemen yanına fakir ve yetim öğrenciler için Kur’an ve ilim eğitimi verilen “Suffa” adında bir eğitim kurumu açılmıştır. Bu okulun ilk öğretmeni Hz Muhammed’dir.

• Medineli Müslümanlar Mekkeli müşriklerle Bedir (624), Uhud (625) ve Hendek (627) Savaşlarını, ardından Hudeybiye (628) Anlaşması’nı yapmışlardır.

• Peygamber’imiz Bizans, İran, Mısır, Habeşistan’a İslam’a davet mektupları göndermiştir.

• 630 yılında savaş yapılmadan Mekke’nin fethi gerçekleşmiştir.

Advertisement

• Peygamber’imiz 632 yılında “Veda Hutbesi”ni 100 binin üzerindeki insana okumuş, ilk ve son haccını yapmış ve ardından 8 Haziran 632 yılında 63 yaşında vefat etmiştir.

• Peygamber’imiz, Veda Hutbesi’nde İslam’ ın iki kaynağının Kur’an ve sünnet olduğunu söylemiştir. Hutbede ayrıca insan hakları, kan davaları, kadın hakları, adalet ve eşitlik, toplumsal hak ve hürriyetler gibi evrensel hükümlerden de bahsedilmektedir.

• Hz. Muhammed vefatından hemen önce Hz. Ebubekir’i namaz kıldırması için yerine tayin etmiştir. Bu işaret Hz. Muhammed’in vefatından sonra yönetimi Hz. Ebu Bekir’in sürdüreceği şeklinde yorumlanmıştır.

• Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamasıyla gerçekleşen Hz. Muhammed’in peygamberlik süreci 23 yıl sürmüş ve yüz binlerce insan onu ve ona gönderilen mesajı kabul etmiştir. Bu vakıa, insanlık tarihinin en büyük sosyolojik değişimidir.

Advertisement


Yorum yapılmamış

    • bu ödevi 4 hafta sonrakı perşembeye yetiştirmem gerekliydi kim bu ödevi paylaştıysa allah razı olsun

Leave A Reply