Hz. Muhammed’in Hayatının Mekke Dönemi Kronolojisi

2
Advertisement

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in hayatının Mekke dönemine ait Miladi takvime göre kronolojisinin yer aldığı yazımız.

571 Hz. Muhammed (sav)’in dünyaya teşrif ettikleri yıl (20 Nisan-12 Rebîu’l-Evvel).

575 Sütannesi Halime’nin yanında dört-beş yıla yakın bir süre kaldıktan sonra Mekke’ye geri getirildi.

576 Hz. Âmine, hizmetçisi Ümmü Eymen ile birlikte Hz. Muhammed’in babası Abdullah’ın Medine’deki kabrini ziyaret ettikten sonra dönüşte Ebvâ denilen yerde vefat etmiştir. Ümmü Eymen Hz. Muhammed’i Mekke’ye getirip dedesi Abdulmuttalib’e teslim etmiştir.

578 Abdulmuttalib, Fil Olayı’nın 8. yılında vefat etti. Hz. Muhammed (sav) o zaman sekiz yaşında idi. Dedesi vefat etmeden önce onu amcası Ebu Talib’e emanet etti.

583 Hz. Muhammed, Amcası Ebu Talib ile birlikte Suriye’ye ticâret kervanıyla ilk kez Mekke’nin dışına Seyahat çıkmıştır.

Advertisement

588 Hz. Muhammed, amcası Zübeyr ile birlikte Ye-men’e seyahate çıktı. Ayrıca bu yıldan başlayan Kureyş-Kays kabileleri arasındaki savaş dört yıl devam etmiştir. Haram aylarda yapıldığı için “Ficâr Savaşları” diye anılmıştır. Hz. Muhammed (sav.), Ficâr savaşlarında tarafsız durumda kalmış ve Hılf’ül-Fudûl Cemiyetine üye olarak katılmıştır.

591 Hz. Muhammed Ficar Savaş’ına katıldı. Bu yılda Mekke’de Haşim, Muttalib, Zühre, Teymoğulları ve Esed kabilelerince oluşturulan “Hılf’ül-Fudûl” =Erdemliler Sözleşmesine üye olmuştur. Bu karar Zühre kabilesinin ileri gelen şahsiyetlerinden Abdullah b. Cüdâ’ın evinde yapılmıştır.

595 Hz. Muhammed, Hz. Hatice’nin hizmetçisi Meysere’yi de yanına alarak Hz. Haticey’e ait olan Kervan’ı, Şam’a ikinci defa ticaret maksadıyla götürmüştür.

596 Hz. Muhammed’in, Hz. Hatice annemizle evlenmeleri.

598 Hz. Muhammed’in oğlu Kâsım doğdu. İki yaşında iken de vefat etmiştir.

600 Hz. Muhammed’in kızı Zeynep doğdu.

Advertisement

604 Hz. Muhammed’in kızı Rukiye doğdu.

608 Kâ’be’nin tamiri yapıldı ve Hz. Muhammed, Ha-cer’ül-Esved Taşı’nı yerine yerleştirmiştir. Kâ’be Hakemliği olayı ve “Muhammed’ül-Emîn” diye çağırmaları Mekkeliler arasında söylene gelmiştir.

610 (1.Yılı) Hirâ Mağarası’nda iken Ramazan ayında bir Kadir Gecesinde Cebrail (a.s.)’ın ilk kez vahyi getirmesi. ilk Vahiy “Oku” emriyle başlayan Alak suresi olmuştur. En yakın akrabaları olan kadınlardan eşi Hz. Hatice, çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali, Hizmetlisi Hz. Zeyd b. Hârise ve Yetişkin erkeklerden Hz. Ebu Bekir’i islam’a davet edişi ve sırasıyla Müslüman olmuşlardır.

610 Hz. Muhammed’in kızı Fatma doğdu.

613-614 (3. Yılında) Üç yıl gizli sürdürdüğü islâm’a Davet faaliyetlerini, Safa Tepesinde açıkça yapma emrini “Müddesir” Suresi” ile alıp başlaması.

615 (5.Yılında) Mekkeli Müşriklerin aşırı baskıları karşısında bazı Müslümanların Habeşistan’a ilk kez Göç etmeleri. Müşriklerin, Mekke’de kalan fakir Müslümanlara yönelik işkencelerini artırmaları neticesinde, Müslümanların birlikte Dâr’ül-Erkâm’a güvenlik maksadıyla sığınmaları.

616 (6. Yılı) Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman oluşları.

617 (7. Yılı) Ebu Talib’in oğlu Cafer başkanlığındaki 2. Kafilesi Habeşistan’a göç etti. Mekkeli Müşrikler, Habeşistan’a göçen Müslümanları geri getirmek için Necaşi’ye Amr b. As başkanlığında bir heyet göndermesi, Ebu Talib’in oğlu Hz. Cafer’in karşı savunmada bulunarak Habeş Kralı Necaşi’yi Müslümanları teslim etmemesi hususunda konuşup, ikna etmesi.

Mekkeli Kureyşliler’in, Hâşim oğullarına boykot uygulamaları ve her türlü irtibatı kesmeleri, onları Şîb-i Ebu Talib’e (Ebu Talib’in Mahallesi) hapsetmeleri.

619 (9.Yılında) Müslümanlara 3 yıldır uygulanan muhasaranın kaldırılması. Hz. Muhammed’i üzen iki büyük vefat olayı. Hz. Hatice ve amcası Ebu Talib’in vefat etmeleri (Senetü’l-Hüzn=Hüzün Yılı).

620 (10. Yılında) Tâiflileri İslam’a davet için gitmesi ve orada Hz. Muahmmed (sav.)’e yapılan saldırlar ve kötü muameleler.

Advertisement

620 İsrâ ve Mi’râc Olayı vuku buldu. (Bazı kaynaklarda Tâif’deki olayın Mirac’tan 1,5 veya 3 yıl önce olduğu yazılıdır.)

620 Medineli altı kişi ilk kez Müslüman oldular ve daha sonra olacak Akabe biatlarına hazırlık ve katılımı sağlamış olacaklardır.

620 Birinci Akabe Bîatı: Medineli 12 kişilik kafilenin Müslüman olmaları.

621 (11. Yılında) İkinci Akabe bîatı: Medine’de Haz-reç kabilesinden 9 kişi, Evs Kabilesinden 3 temsilci (Nakîb) seçilmişti. Toplam 73 kişilik bir kafile Medine’ye gelmiştir.

622 Hz. Muhammed (sav.) Mekke’de Allah’ın elçisi olarak görev yaptığı 13’üncü yılında iken 12 Rebiulev-vel/23 Eylül 622 tarihinde Medine’ye hicret etti. Hz. Ömer Halife olduğu zaman yani 16 Temmuz 622 (1 Muharrem) tarihini, Hicrî Takvim’in başlangıcı olarak kabul etmiştir.


2 yorum

  1. Çok Teşekkürler on

    Gerçekten çok güzel bir site , bu bilgiler projem için çok işime yaradı. Sayenizde öğretmenim projemi çok beğenecek, eminim. 🙂

Leave A Reply