İbni Battuta Kimdir? (Kısaca)

0
Advertisement

İbni Battuta Kimdir? İbni Battuta hayatı, biyografisi, eserleri, keşifleri ile ilgili bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız.

İbni Battutaİbni Battuta; Muhammet bin Abdullah Arap gezginidir (Tanca 1304 -Fas 1369 ?).

Fas ve İspanya’da birçok kadılığı elde tutan, ilmiye mesleğinde yükselmiş kişileriyle tanınan İbni Battuta ailesinde yetişti, gerekli dinsel öğrenimini tamamladıktan sonra gönlünce gezilere çıktı (1325), Mısır-Suriye yoluyla ilk hac ziyaretini tamamladı (1326). Irak dolaylarını gördükten sonra ikinci haccını yaptı (1330). Yemen ve Doğu Afrika kıyılarını, Basra Körfezi’ni dolaştı, üçüncü kez hacı olduktan sonra (1332) Anadolu kıyılarına (Alanya) çıktı. Anılarını söyleyip yazdırdığı kitabında bazı tutarsızlıklar, boşluklar, inanılması güç izlenimler varsa da renkli ve zengin geziler dizisini gerçekleştirdi:

Batı Anadolu, Konya-Karaman, Orta Anadolu, Erzurum, Birgi, Bursa, Kastamonu, Sinop, Kırım, Bizans İstanbulu, Buhara, Hindistan (1333), Seylan, Bengal, Çin, Arabistan (1347), Suriye (1348), Tunus (1349), Afrika (Nijer kıyıları, 1352), Fas’a dönüş (1354); yüz bin kilometreyi aşan sekiz ayrı yolculuk. Ülkesinde kadılık yaparken Sultan Ebu İnan’ın isteği üzerine gözlem, izlenim, anı ve düşüncelerini yazdırdı:

Tuhfetü’n-Nüzzür fi Garaibül-Emsar ve Acaibi’l-Efsar (Seferlerin Tuhaflıklarıyla Ülkelerin Garipliklerini Görenlerin Armağanı) 1357. Çağının en dikkate değer gezi notlarını derleyen eser, birçok dile çevrildiği gibi dilimize de aktarıldı: Seyahatname-i İbni Battuta (1917-1919), 1983.

Advertisement

Leave A Reply