İbnü’l Esir Kimdir?

0
Advertisement

İbnü’l-Esir kimdir ve ne yapmıştır? İbnü’l-Esir hayatı, biyografisi, çalışmaları ve eserleri hakkında bilgi.

İbnü’l-Esir

İbnü’l-Esir; tam adı Ebu l-hasan Ali İzzeddin İbnü’l-Esir (d. 12 Mayıs 1160, el-Cezire -ö. 1233, Musul), Arap tarihçidir.

Musul’da tarih araştırmaları yaparken sık sık Bağdat’a gitti. Bir süre Salaheddin Eyyubi’nin Suriye’deki ordusuna katıldıktan sonra Halep ve Şam’a yerleşti. Başlıca yapıtı Adem’in yaratılışıyla başlayan bir dünya tarihi olan el-Kâmil fi’t-Tarih’tir (1851-76, 12 cilt). Uzun süre temel bir başvuru kaynağı sayılan bu kitap, özgün bir çalışma olmadığı gerekçesiyle 20. yüzyılda bazı eleştirilere uğramıştır. Musul atabeglerinin tarihini konu alan el-Bahir adlı yapıtı ise kendisinin ve Musul’daki Zengi yönetimi sırasında devlet görevinde bulunan babasının deneyimlerine dayanır. Ayrıca önceki yazarların yapıtlarından yararlanarak hazırladığı yaşamöyküsü ve soy kütüğü derlemeleri de vardır.

İbnü’l-Esir’in kardeşleri de çeşitli çalışmalarıyla tanınır. Musul sultanının hizmetinde seçkin bir bilgin olan ağabeyi Mecdüddin İbn’ül-Esir (1149-1210), Hz. Muhammed’in sözleri ve davranışlarına ilişkin bir derleme ile hadis derlemelerinde geçen anlamı belirsiz terimleri kapsayan bir sözlük hazırlamıştır. Tanınmış bir yazar ve edebiyat eleştirmeni olan küçük kardeşi Ziyaüd’din İbnü’l-Esir (1163-1239) Salaheddin Eyyubi’nin hizmetinde çalışmış ve onun oğlu Efdal’ın vezirliğini yapmıştır.


Leave A Reply