İç Moğolistan Nerededir?

0

İç Moğolistan nerededir? İç Moğolistan Özerk bölgesi coğrafi konumu, özellikleri, iklimi, ekonomisi hakkında bilgi.

İç Moğolistanİç Moğolistan;Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeyinde özerk bölgedir. Yüzölçümü 450.000 km2. Doğudan Heylungyang Eyaleti, batıdan Sinkiang Uygur Özerk ve Huhhot bölgeleri, kuzeyden Moğolistan Halk Cumhuriyeti, güneyden Ningisia Hui Özerk Bölgesi ve Şansi Eyaleti ile çevrilidir. Bozkır bitkileriyle kaplı yüksek bir yayla görünümündeki bölgenin doğusunda Büyük Kingan Dağları, batısında Gobi Çölü uzanır. İklim kuraktır. Halk genellikle hayvan (koyun, keçi, at, deve) yetiştiriciliğiyle uğraşır. Yün, deri, post vb hayvansal ürünler bölge dışına satılır. Buğday, arpa, yulaf, mısır, soya fasulyesi, şekerpancarı ve pirinç başlıca tarım ürünleridir. Zengin yeraltı kaynakları (kömür, linyit, demir, kurşun, çinko, altın) tam kapasiteyle işletilememektedir. Nüfus genelde Çin Seddi’nin güneyinde toplanmıştır. Nüfusun % 90’ını Moğollar oluşturur. Moğol yaşamının geleneksel özelliği olan göçebelik, sosyalist yönetim döneminde ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu büyük ölçüde değişikliğe uğramış, yerleşik çağdaş yaşam düzenine geçilmiştir.

Advertisement

Tarihi: Güney Moğolistan 1635’te Mançurya ile birleştikten sonra Mançu Hanedanı döneminde İç Moğolistan adını aldı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından (1949) sonra ülkenin 5 özerk bölgesinden biri oldu.


Leave A Reply