İdealizm Nedir?

0
Advertisement

İdealizm nedir ne demektir? Felsefede bir öğreti olan idealizm ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

İdealizmFelsefede, bilgiye temel olarak düşünceyi alan, varlığı insan düşüncesinin kurduğunu kabul eden öğretidir. «Realizm» de denilen «gerçekçilik» in ya da maddeciliğin karşıtıdır.

İdealizmin birbirine karıştırılan iki anlamı vardır. 1) Varlığı şahsın düşüncesine bağlayan görüş ki, buna «sübjektivizm» de denir. 2) Varlığı genel olarak düşüncede özetleyen görüştür.

İdealist sözü, ilkin XVII. yüzyılda Leibniz tarafından, maddeciliğe karşıt anlamında kullanılarak felsefe diline girdi, Aristoteles, Platon gibi eski filozofların eşyanın biçiminde özlerini görmek istemeleri anlamında kullanıldı. Bundan dolayı Platon’un felsefesine, «idealizm» denildi. XVIII. yüzyılda ise Berkeley‘in felsefesini adlandırmak için, kendisi tarafından «gayrimaddilik» le izah edilerek kullanıldı. Kant, eşyanın mekan içinde, bizim dışımızda var olduğunu kabul eden görüşe «ampirik idealizm» adını verdi.

Ahlâkta, idealizm, maddeciliğin tersine, düşünceye geniş yer veren görüştür. Doğada, toplumsal hayatta görülen aksaklıkları düzeltmek üzere düşüncenin, duygunun gücüne inanır. Estetikte idealizm ise gerçekçiliğin karşıtı olarak kabul edilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply