Iğdır Aralık İlçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aralık nerededir? Aralık hangi ilimize bağlıdır? Aralık ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

aralik-ilcesiAralık; Iğdır İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 23 köyü vardır. İlin doğusunda; batıdan Merkez, güneyden Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçeleri ve İran, kuzey ve doğudan Ermenistan ve güneydoğudan küçük bir kesimde Azerbaycan’nın Nahçevan Özerk Cumhuriyeti’nin topraklarıyla çevrilidir.

İlçe topraklarının kuzeyi, Iğdır Ovası’ nın uzantıları; güneyi, Ağrı Dağı’nın etekleri ve yaylalarla kaplıdır. 1.600-2.100 m yükseltideki yaylalar, Doğu Anadolu’nun büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine en uygun alanlarıdır. Iğdır Ovası da, gerçekte bir çöküntü alanı olduğundan iklim üzerinde yumuşatıcı etki sağlar. İlçenin en önemli ırmağı, Ermenistan ile sınır oluşturan Aras’tır. Güneydoğu doğrultusunda akan Aras, ilçe topraklarından çıktıktan sonra, bu kez uzun süre Ermenistan-İran sınırı boyunca akar ve kuzeydoğuya kıvrılarak Ermenistan topraklarına girer. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 260 mm’dir. Doğal huş ve meşe toplulukları, otlaklar, bozkır bitkileri doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, şekerpancarı, pamuk, elma, armut) ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine (inek, dana, koyun, kılkeçisi) dayanır. İklimin görece yumuşak oluşu, pamuk ekimine olanak sağlar. Aralık Devlet Üretme Çiftliği, hayvancılığı özendirme ve geliştirmede etkin rol oynar.

Ermenistan sınırından 8 km içeride, deniz düzeyinden 825 m yükseltide, düz bir alanda kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 248 km uzaklıktadır. 1960’ta ilçe oldu.


Leave A Reply