II. Aleksios Komnenos (Rum Pontus) Kimdir

0
Advertisement

Rum-Pontus imparatoru II. Aleksios Komnenos hayatı hakkında kısa bilgi.

II. Aleksios Komnenos, Trabzon Rum-Pontus imparatoru (1297-1330). II. İoannes ile Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos’un (1282 -1328) kız kardeşi Eudoksia’nın oğludur. II. İoannes ölünce 15 yaşında tahta çıktı. Yaşının küçüklüğü nedeniyle vasiliğini dayısı II. Andorokos yüklendi. Buna karşın Bizans etkisinden kısa sürede kurtuldu. Döneminde Trabzon, Avrupa ile Asya arasında önemli bir ticaret merkezi durumundaydı. Bu önemi korumak amacıyla II. Aleksios, yöredeki Türkmenlerle çarpıştı ve onları yenilgiye uğrattı, egemenlik alanını Giresun’a kadar uzattı. Karadeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz ve Venediklilerle antlaşmalar yaptı. Sıklaşan Türk akınlarına karşı Trabzon ve Sinop surlarını güçlendirdi. Dönemi Trabzon Rum-Pontus İmparatorluğu’ nun en parlak zamanı sayılır.


Leave A Reply