İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

0
Advertisement

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin tutumu nasıl olmuştur? İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de alınan önlemler nelerdir?

İkinci Dünya Savaşıİkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

***Türkiye ikinci Dünya Savaşı öncesinde dünya devletlerine karşı dostça bir politika izliyordu. Ancak, İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalarına karşı İngiltere ve Fransa’ya daha yakın durmaya çalışıyordu.

***Türkiye bu savaşta toprak bütünlüğünü korumayı ve tarafsız kalmayı amaç edinmişti.

***Müttefik ve Mihver Grubu devletleri Türkiye’yi kendi saflarına çekmek için her yolu denediler.

***Türkiye savaşın başından itibaren Müttefik Devletlerle yakın ilişkiler kurmaya özen gösteriyordu. Ancak müttefiklerin bütün ısrarlarına rağmen savaşa girmeme konusundaki tutumunu da sürdürüyordu.

Advertisement

1943 yılında Müttefik Devletler Adana ve Kahire’deki görüşmelerde Türkiye’nin savaşa katılmasını istediler. Türkiye silah ve mühimmat eksikliklerinin tamamlandığı takdirde savaşa katılabileceğini bildirdi. Bu talep müttefikler tarafından hemen karşılanamadığı için Türkiye savaşa girmedi.

***4-11 Şubat 1945’te ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan yeni Avrupa düzeni ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi.

Bu gelişme üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Türkiye, böylece hem II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya siyasetinde söz sahibi olma imkânı elde etmiş hem de Avrupa’nın demokratik devletleriyle yakınlaşmıştır.

***İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerinde olumsuz sonuçları da oldu. Ülkemiz insanı, yanı başında yaşanan bu savaş sebebiyle sıkıntılı günler yaşadı. Çünkü Türkiye her an savaşa girecekmiş şibi aktif erkek nüfus silah altına alındığından tarım, sanayi ve ekonomi alanlarında duraklama dönemi yaşandı.

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Alınan Önlemler

***Bütün illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulaması başlatılmıştır.

Advertisement

***Almanların işgal tehlikesine karşı sivil savunma önlemleri alınmıştır.

***Tahıl stoklarına el konmuş, ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karneyle verilmeye başlanmıştır. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklanmıştır.

***İstanbul’da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklanmış, daha sonra bu yasak ticari araçları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

***Savaş şartlarının getirdiği ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konmuştur.

***Tifo ve kolera gibi salgın hastalıkları önlemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

***Askeri harcamalar artırılmıştır.

***Karadeniz’deki Türk gemi seferleri durdurulmuştur.

***Radyo yayınlarında kesinti yapılmıştır.

***Belli bölgelerde gece 23.00’ten sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.


Leave A Reply