İkinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

1
Advertisement

İkinci Dünya Savaşı nasıl sona ermiştir? İkinci Dünya Savaşı’nı hangi devletler kazandı, sonuçları nelerdir?

ikinci-dunya-savasi-1İkinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

***Almanya ve İtalya, ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.

***1944’te müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur (Mussolini Hükümeti düşmüştür).

***1944 Haziranında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir (Normandiya çıkarması).

***Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.

Advertisement

***Almanya 1945’te ateşkes istemiştir.

***II. Dünya Savaşı, Mihver Devletleri’nin yenilgisiyle sona ermiştir.

***Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

***Savaşı, demokrasiyi savunan devletler kazanmış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaşmıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlikte hareket eden Türkiye’de de demokratik hayat gözlenmiştir.

***Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunus ve Libya bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

Advertisement

***Milletler Cemiyetinin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.

***Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Türkiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye yakınlaşmıştır.

***Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeniden kurulmuştur. Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti hâline gelmiştir.

***Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular (1990’da Almanya Devleti birleşmiştir).

***Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.

***Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1945).

***İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail Devleti kuruldu (1948).

***Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.

***Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.


1 Yorum

  1. ikinci dünya savaşının tek mağlubu İngiltere dir. Aynı birinci dünya savaşının tek mağlubunun Osmanlı devleti olması gibi… her savaş mağluplarının bütün başka toplulukların yaşadığı bölgeleri kaybetmesine yol açmıştır

Leave A Reply