İnfitar Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İnfitar Suresi nedir? İnfitar Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? İnfitar suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

İnfitar Suresi

İnfitar Suresi Hakkında Bilgi

İnfitar Suresi; Kuran-ı Kerim’in 82. suresidir. 19 ayetten oluşur. Mekke’de Nazi’at Suresi’nden sonra, İnşikak Suresi’nden önce indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette geçen ve yarılmak anlamına gelen ve infetara fiilinin masdarı olan infitar kelimesinden alır.

İnfitar Suresi’nde kıyamet olaylarından, insanın Allah’a karşı sorumluluklarından, meleklerin kişilerin yaptığı her şeyi kaydettiğinden, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğinden bahsedilir. Kıyamet günü hakkında Tekvîr sûresinde anlatılanları pekiştirmek üzere burada o gün vuku bulacak bazı olaylardan söz edilerek insanlar uyarılmaktadır.

İnfitar Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Gök çatladığı vakit,
 • Yıldızlar döküldüğü vakit,
 • Denizler yarılıp akıtıldığı vakit,
 • Kabirlerin içi dışına getirildiği vakit,
 • Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.
 • Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir?
 • O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.
 • Seni dilediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu.
 • Hayır hayır, siz cezayı yalanlıyorsunuz.
 • Oysa üzerinizde koruyucular var.
 • Değerli yazıcılar
 • Onlar, siz her ne yaparsanız bilirler
 • Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler.
 • Kötüler de cehennemdedirler.
 • Ceza günü ona girecekler.
 • Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar.
 • Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
 • Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü?
 • O gün, hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah’ındır.

Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

Advertisement
 • 1. İzessemaunfetaret.
 • 2. Ve izelkevakibun teseret.
 • 3. Ve izelbiharu fucciret.
 • 4. Ve izelkuburu bu’siret.
 • 5. ‘Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
 • 6. Ya eyyuhel’insanu ma ğarreke birabbikelkeriymi.
 • 7. Elleziy halekake fesevvake fe’adeleke.
 • 8. Fiy eyyi suretin ma şae rekkebeke.
 • 9. Kella bel tukezzibune biddiyni.
 • 10. Ve inne ‘aleykum lehafizıyne.
 • 11. Kiramen katibiyne.
 • 12. Ya’lemune ma tef’alune.
 • 13. İnnel’ebrare lefiy na’ıymin.
 • 14. Ve innelfuccare lefiy cahıymin.
 • 15. Yasleneha yevmeddiyni.
 • 16. Ve ma hum ‘anha biğaibiyne.
 • 17. Ve ma edrake ma yevmuddiyni.
 • 18. Summe ma edrake ma yevmuddiyni.
 • 19. Yevme la temliku nefsun linefsin şey’en vel’emru yevmeizin lillahi.


Leave A Reply