İngilizce Relative Clauses Örnek Cümleler

0
Advertisement

İngilizce Relative Clauses, who, which, that nelerdir, nasıl kullanılırlar? İngilizce Relative Clauses örnek cümleler, konu anlatımı

İngilizce Relative Clauses Örnek Cümleler

İngilizce Relative Clauses Örnek Cümleler

RELATIVE CLAUSES (WHO / WHICH / THAT)

Relative Clauses, iki cümleyi birleştirmek için ve genellikle anlatımda akıcılığı sağlamak için kullanılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

– A women opened the door. She was wearing a white dress. (Kapıyı bir kadın açtı. Kadın beyaz bir elbise giyiyordu.)

Bu iki cümleyi birleştirmek istersek, who veya which kullanarak iki cümleyi birbirine bağlamamız gerekir. Önemli olan kural şudur; İkinci cümle her zaman için, ilk cümledeki bir kelimeyle ilgili detay bilgi vermektedir. Buradaki örneğe baktığımızda, ikinci cümle, birinci cümledeki kadınla ilgili bilgi veriyordur. Öyleyse woman kelimesinden hemen sonra who kullanıp ikinci cümleyi yazmak gerekir. Yani;

– The woman who was wearing a white dress opened the door. (Kapıyı, beyaz elbise giyen bir kadın açtı.) Gördüğünüz gibi who kelimesi, ek bilgi vereceğimiz kelimenin hemen arkasından gelmiştir. Kelimelerin yerlerini değiştirerek cümle farklı bir anlamda da söylenebilir.

Advertisement

– The woman who opened the door was wearing a white dress. (Kapıyı açan kadın beyaz bir elbise giyiyordu.)

Eğer who veya which kelimesini, ilgili kelimeden sonra kullanmazsak cümlenin anlamı bozulur. Aşağıdaki örneğe bakınız.

– The woman opened the door who was wearing a white dress. (Kadın, beyaz elbise giyen kapıyı açtı.) Gördüğünüz gibi who veya which önüne geldiği kelimeyi nitelemektedir. Bu yüzden, bu konuya çalışırken en önemli konu, hangi kelimeyle ilgili bilgi verildiğini tespit edip, who veya which kelimesinin o kelimenin önüne koymaktır.

Aşağıdaki örnekleri de inceleyin.

1) I received the report. (Raporu aldım.)
You had sent the report. (Raporu göndermiştin)

2.) I found the book. (Kitabı buldum.)
The book was important. (Kitap önemliydi.)

Birinci örnekteki cümleleri kendi aralarında birleştirecek olursak;

Advertisement

I received the report which you had sent. (Göndermiş olduğunuz raporu aldım.)

Dikkat edilirse ilk örnekteki nesne konumunda olan “the report” kelimesi ilgi zamiri olan “which” ile yer değiştirdi, “which” aynı zamanda iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç olarak işlev gördü. ‘Which you had sent” cümleciği “Relative pronoun, Relative Clause veya Adjective Clause” olmak üzere üç şekilde adlandırılabilir.

Not: Nesne iken ilgi zamiri ile kısaltılanlar Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir. Başka bir değişle ilgi zamirinden sonra “özne” varsa Türkçe’ye “…dığı” olarak çevrilir

Şimdi de ikinci örnekteki cümleleri birleştirelim.

I found the book which was important.
Which: Cansızlar ve hayvanlar için kullanılır
Who: insanlar için kullanılır.
That: Hem who hem de which yerine “that” kullanılabilir, ikisi de nesnel formda iken “…dığı”; öznel formda iken “…en, …an” olarak çevrilir.

İlgi zamirinden sonraki cümle bir cümlecik olur ve öncesindeki ismi niteler. Türkçe’ye çevirirken bu cümleciğin anlamını isimden önce söylemek gerekir.

 • – The agreement which they signed.
  (Onların imzaladığı anlaşma)
 • – The workers who I met.
  (Karşılaştığım işçiler.)
 • – The man who you are waiting for.
  (Beklediğiniz kişi.)
 • – The scientist who devised this method.
  (Bu metodu bulan bilim adamı.)
 • – The student who won the scholarship.
  (Bursu kazanan öğrenci.)
 • – A car which runs 100 miles on hour.
  (Saatte 100 mil giden araba.)

Not: İlgi zamirinin önünde mutlaka bir isim vardır ve yan cümlecik bu ismi niteler.

 • – Unfortunately, we can not publish the article which you have sent.
  (Maalesef gönderdiğiniz makaleyi yayınlayamıyoruz.)

Eğer “the article”ı niteleyen bir sıfat kelimesi olsaydı “article”den önce yazılması gerekirdi, “the article” bir sıfat cümleciği ile nitelendiği için bir ilgi zamiri ile sonrasından
gelmiştir. Çeviride sıfat cümleciğinin anlamı isimden önce söylenir.

 • – He had to dismiss the boy who made noise.
  (Gürültü yapan çocuğu kovmak zorunda kaldı.)
 • The man who robbed the bank was cought by the police.
  (Bankayı soyan adam polis tarafından yakalandı.)


Leave A Reply