İngilizce Sıklık Zarfları, Kullanımı ve İngilizce Sıklık Zarfları Örnek Cümleler

0

İngilizce sıklık zarfları (Frequency Adverbs) nelerdir? İngilizce sıklık zarfları, anlamları, yazılış ve okunuşları, cümle örnekleri.

İngilizce Sıklık Zarfları – Kullanımı ve Örnek Cümleler

ALWAYS

every time; on every occasion; without exception

Türkçesi : Her zaman
Sıklık Derecesi : % 100
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Always ile ilgili ingilizce cümleler

Always zarfı cümlenin ortasında, özne ve ana fiil arasında, ilk yardımcı fiilden sonra veya ana fiilden sonra kullanılır. Always cümlenin başında kullanılmaz.

Doğru: She always cooks wonderful meals.

Yanlış: Always she cooks wonderful meals.


USUALLY

in the way that most often happens

Türkçesi: Genellikle
Sıklık Derecesi : % 85
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Usually ile ilgili ingilizce cümleler

Usually zarfı genellikle yapılan, normal olan durumu ifade eder. Cümlede çoğunlukla ortada, özne ile ana fiil arasında, ilk yardımcı fiilden sonra veya ana fiilden sonra kullanılır.

Doğru: Children usually enjoy visits to the zoo.

Yanlış: Children enjoy usually visits

Uyarı:

Usually, used to veya be used to ile aynı anlama gelmez. Usually genellikle anlamına gelirken, used to geçmişte geçerli olan ancak şimdi olmayan şeyleri ifade eder. Be used to ise “aşina olmak” anlamında kullanılır.

Doğru: We usually watch the news on TV before we go to bed.
Yanlış: We used to watch the news … veya We’re used to watching the news … veya We use to watch the news …


GENERALLY

usually; commonly; ordinarily

Türkçesi: Genellikle
Sıklık Derecesi : % 85
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Generally ile ilgili ingilizce cümleler


FREQUENTLY

often; many times; at short intervals.

Türkçesi: Sıklıkla
Sıklık Derecesi : % 75
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Frequently ile ilgili ingilizce cümleler


OFTEN

many times; frequently

Türkçesi: Sıklıkla
Sıklık Derecesi : % 60
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Often ile ilgili ingilizce cümleler

Often, “birçok kez” anlamına gelen bir zarftır. Diğer birçok kısa zarf gibi, ön konumda, orta konumda (özne ve ana fiil arasında, ilk yardımcı fiilden sonra veya ana fiilden sonra) veya bitiş konumunda kullanılır.


SOMETIMES

on some occasions; at times; now and then.

Türkçesi: Bazen
Sıklık Derecesi : % 50
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Sometimes ile ilgili ingilizce cümleler

  • Sometimes “her zaman değil ya da sık sık değil” anlamına gelir:
  • We usually played football at school, but sometimes we played hockey.
  • I sometimes wonder whether I should give up my job and just travel.
  • Sometime, gelecekte veya geçmişte bilinmeyen veya kararsız bir zamanda ’anlamına gelir. Sometimes ile karıştırılmamalıdır.
  • Why don’t you come over and have dinner with us sometime? (gelecekte kararsız bir zamanda)
  • I knew I had met her sometime, but I couldn’t remember when.

OCCASIONALLY

at times; from time to time; now and then.

Türkçesi: Arada bir
Sıklık Derecesi : % 40
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Occasionally ile ilgili ingilizce cümleler


RARELY

not often

Türkçesi: Nadiren
Sıklık Derecesi : % 30
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Rarely ile ilgili ingilizce cümleler

Hardly ever, scarcely, seldom ve rarely sıklık zarflarıdır. Bunları, neredeyse hiç olmayan ya da çok sık gerçekleşmeyen olaylarda kullanabiliriz. Olumsuz bir anlamı vardır. Bu zarfları cümlede kullanırken “not” eklenmez. Rarely, scarcely ve seldom yazılı ingilizcede, konuşmadan daha yaygındır.


SELDOM

on only a few occasions; rarely; infrequently; not often

Türkçesi: Seyrek
Sıklık Derecesi : % 20
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Seldom ile ilgili ingilizce cümleler


HARDLY EVER

Rarely ever, scarcely ever. Very seldom, almost never

Türkçesi: Neredeyse hiç
Sıklık Derecesi : % 20

Örnek Cümleler : Hardly ever ile ilgili ingilizce cümleler


NEVER

not ever; at no time

Türkçesi: Asla
Sıklık Derecesi : % 0
Okunuşu :

Örnek Cümleler : Never ile ilgili ingilizce cümleler

  • Never yerine ever da kullanılabilir ancak “never” ın kullanımı daha yaygındır.
  • Not cümlenin başına eklenmez.

Doğru: Never had they seen so many strangers in their village all at the same time.

Yanlış: Not ever had they seen so many strangers …


Leave A Reply