İngilizce Zamirler – Pronouns Listesi

0
Advertisement

İngilizce zamirler, adıllar nelerdir? İngilizce pronounların listesi, Türkçe anlamları, örnek cümleler. İngilizce zamir listesi

İngilizce Zamirler – Pronouns Listesi

Pronoun Türkçesi Pronoun Türkçesi
a few birkaç ourselves kendimizi
all hepsi own kendi
another bir diğeri – başka same aynı
any herhangi self kendi
anything her şey – herhangi bir şey she o
both her ikisi de somebody birisi
each her – her bir someone birisi
every her – her bir something bir şey
everybody herkes such böyle
everyone herkes sum toplam
everything her şey that o
he o their onların
her ona theirs onlarınki
hers onunki them onları
herself kendisi themself kendileri
him onu themselves kendilerini
himself kendisi these bunlar
his onun they onlar
I ben thine senin
it o this bu
its onunki this one Bu
itself kendisi those onlar – şunlar
many çok we Biz
mine benimki what ne
more Daha – daha çok which hangi
most çoğu who kim
my benim whom kime
myself kendim whose kimin
neither ne – hiçbiri ye siz
nothing hiçbir şey you sen
one biri your sizin – senin
other diğer yours seninki – sizinki
our bizim yourself kendin
ours bizimki yourselves kendiniz
ourself kendimiz


Leave A Reply