İngilizcede This ve That Arasındaki Farklar, Örneklerle Anlatımı

0

İngilizcede This ve That Arasındaki Fark nedir? This ve That nasıl kullanılır, ne anlama gelir? Kullanımlarına örnekler, açıklamalar

İngilizcede This ve That Arasındaki Farklar

İngilizcede This ve That Arasındaki Farklar

This ve That İngilizcede en çok kullanılan kelimelerden ikisidir. Her iki kelime de sıfat ve zamir olarak kullanılabilir. Ayrıca, iki cümleyi veya ifadeyi birbirine bağlayabilen göreceli bir zamir olarak da kullanılabilirler. Bununla birlikte, this ve that arasındaki ana fark, this sözcüğünün genellikle yakın olan bir şeyi nitelemek için kullanılırken, that kelimesi uzaktaki veya uzaklaşan bir şeye gönderme yapmak için kullanılan kelimedir. Bu nedenle, her iki kelime de benzer işlevlere sahip olmasına rağmen, iki farklı anlam taşır.

THIS – Anlamı ve Kullanımı

This işaret sıfatı ve zamir olarak kullanılabilir.

İşaret Sıfatı Olarak:

Yakındaki bir şeyi işaret etmekte, nitelemekte yada özellikle belirtilen, sözü geçen bir şeyden, kişiden bahsetmede kullanılır.

Örnekler:

 • This man told me that you were dead.
  Bu adam bana öldüğünü söyledi.
 • I don’t think this answer is right.
  Bu cevabın doğru olduğunu düşünmüyorum.

İki ayrı şeyden bahsederken konuşmacıya en yakın olanını işaret etmekte kullanılır.

 • This shop has better options than that one.
  Bu dükkanın daha iyi seçenekleri var.
 • This car is bigger than the other one.
  Bu araba diğerinden daha büyük.

Bahsedilen belirli bir şeyi işaret etmekte kullanılır.

 • She partied all night; this behavior worried her parents.
  Bütün gece parti verdi; Bu davranışı ebeveynlerini endişelendirdi.
 • The police officers interrogated him because of this incident.
  Polis memurları, bu olayla ilgili olarak onu sorguladı.

Mevcut veya yakın geçmişteki zaman dilimlerinde kullanılır.

 • I called her this morning.
  Bu sabah onu aradım.
 • Where were you this morning?
  Bu sabah neredeydiniz?

İşaret Zamiri olarak:

Yakın ya da belirli veya bahsi geçen bir kişiyi veya şeyi tanımlarken.

 • This is the man I told you about.
  Sana bahsettiğim adam bu.
 • Is this yours?
  Bu sizin mi?

Bahsedilen belirli bir şeyi ifade eder.

 • This is to be their last holiday to Goa.
  Bu Goa’ya son tatilleri olacak.
 • This made me cry.
  Bu beni ağlattı.

Birini veya bir şeyi tanıtırken.

 • This is my friend, Aisha.
  Bu benim arkadaşım Aisha.
 • This is my apartment.
  Burası benim dairem.

This, doğrudan sıfat ve zarflarla da kullanılabilir. Bu konumda, derece veya ölçü gösterir.

I never thought that you would be this stupid.
Bu denli aptal olabileceğini hiç düşünmemiştim.

THAT – Anlamı ve Kullanımı

That bir sıfat ve zamir olarak kullanılabilir.

İşaret Zamiri olarak:

Konuşmacı tarafından gözlemlenen veya duyulan belirli bir kişiyi veya şeyi tanımlayabilir.

 • That’s a nice dress.
  Bu güzel bir elbise.
 • Is that Jack over there?
  Oradaki Jack mi?

Daha önce sözü edilen, bilinen veya anlaşılan belirli bir şeye atıfta bulunabilir.

 • That’s a very good idea.
  Bu çok iyi bir fikir.
 • What are you going to do about that?
  Bununla ilgili ne yapacaksın?

İşaret Sıfatı Olarak:

Fiziksel olarak uzak olan bir şeyi nitelemekte kullanılır.

 • Can you give me that pillow?
  O yastığı bana verebilir misin?
 • That mountain looks so small from here.
  Şu dağ buradan çok küçük görünüyor.

İki şeyden bahsederken konuşmacıya daha uzak olanı işaret etmekte kullanılır.

 • That shop is better than this one.
  Şu dükkan bundan daha iyi.
 • I like that dress better.
  O elbiseyi daha çok beğendim.

Daha önce bilinen, anılan veya anlaşılan belirli bir şeyi ifade ederken.

 • I was living in Goa at that time.
  O zamanlar Goa’da yaşıyordum.
 • Several people were injured from that incident.
  Bu olaydan birkaç kişi yaralandı.

This ve That Arasındaki Fark

Kullanım

 • This, konuşmacıya daha yakın olan şeylerle kullanılır.
 • That konuşmacıdan uzak olan şeylerle kullanılır.

Giriş

 • This tanıtımlarda kullanılır.
 • That tanıtımlarda kullanılmaz.

İlgi zamiri

 • This ilgi zamiri olarak kullanılamaz.
 • That ilgi zamiri olarak kullanılabilir.

Leave A Reply