İnsani Değerler Nelerdir? Hakkında Bilgi

7

İnsani değerler nelerdir? İnsani değerlerin özellikleri, örnekleri nelerdir, hakkında bilgi. İnsani değerler ile ilgili yazı

dayanisma

İnsani Değerler

İnsanlık; insanı insan yapan değerleri ifade eden bir kavramdır. Biyolojik bir varlık olan insanı, diğer canlılardan üstün hale getiren sevgi, saygı, toplumsallık gibi değerleri kuşatır. ‘İnsanlık’ kavramı, İçine geçmişte yaşamış, bugün yaşayan ve gelecekte yaşayacak tüm insanları alır.

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve dayanışma insana özgü ve bütün insanlar İçin ortak sayılabilecek üstün değerlerdir.

İnsan olmak bu değerleri içselleştirmeyi ve davranışlarımızda göstermeyi gerektirir. Erdemli insan her şeye bu değerlerin penceresinden bakar.

İnsanın tavır ve davranışlarında kendini gösteren bu güzel ve doğru nitelikler herkes tarafından kabul görür. Medenileşmiş demokratik tüm toplumlarda bu tür üstün değerler onaylanır ve erdem olarak kabul edilir. Örneğin bir insanın hayatını kurtarmak için organ bağışında bulunmak erdemli bir davranış olur.

Öğretmenin öğrenciler arasında ayrım yapmaması, bir apartman sakininin komşularını rahatsız etmemek İçin özen göstermesi, yolda arabası bozulan sürücüye yardım edilmesi, farklı inançta olanlara saygı duyulması gibi davranışlar insani değerlerinin gereğini yerine getirmektir.


“Özgürlük”

Verilen hakkı, başkasının özgürlük alanına girmeden dilediğince kullanma serbestisidir. Özgür irade insan onurunun önemli bir parçasıdır. İrademiz dışında bir şeyi yapmaya zorlanmak insan ruhunu zedeler, alçaltır.

“Saygı”

İnsanın bireyselliğine ve özünde taşıdığı onura değer verilmesidir.

“Sevgi”

Bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi, sevdiğine saygı duymak, varlığından mutluluk duymaktır.

“Dostluk”

Sadece hüznü, üzüntüyü paylaşmak değil; sevinci, mutluluğu içtenlikle paylaşabilmektir. Dostluk vefalı olmayı, paylaşmayı, güvenmeyi, fedakarlığı gerektirir.

“Hoşgörü”

Farklılıklara saygıdır. Hoşgörüsüzlükte farklılıklara saygı yoktur.

“Eşitlik”

İnsanların birbirleriyle, aynı insan doğasına sahip olmak bakımından, aynı konum ve değerde olmaları halidir. Bu değer, kişinin elde etmiş olduğu hakları kendisiyle aynı şartlara sahip kişilerle aynı şartlarda kullanmasını ister.

“Dayanışma”

Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasıdır. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Kurtuluş Savaşı olağanüstü bir toplumsal dayanışma örneğidir.

“Kardeşlik”

Yeryüzünün neresinde yaşıyor olurlarsa olsun, hangi dili konuşuyor olurlarsa olsun, hangi millete mensup olurlarsa olsun veya hangi renge sahip olurlarsa olsun, sevinçte ve kederde beraber olmayı göze almak demektir.

“Adalet”

Haksızlık yapmamak, adil olmaktır. Eşit insanlar adil bir muameleyi hak ederler. Eşitlik adalete engel değildir.


Yaşanabilir bir toplum ve dünya İçin insani değerlerin hepsi önemlidir. İnsanlık bu değerlerle yücelir. Sevginin, saygının, hoşgörünün olmadığı bir toplumda uyum bozulur. Bireyler mutsuz olur.

Bu değerler, insanların toplum olarak birarada yaşamasını, birlikte hareket etmesini olanaklı yapar; birlik ve beraberliği güçlendirir. Söz konusu değerler insanın yaşamından çıkarıldığında ise toplum halinde yaşamak olanaksız hale gelir. Köylü ya da kentli, zengin ya da yoksul, eğitimli ya da eğitimsiz herkesin birbirine olan bağlılığı bu insani değerlerden beslenir.

İnsanları zengin-fakir demeden, din, dil, ırk vb. hiçbir ayrım yapmadan değerli görebilmek çok önemlidir. İnsanı insan olduğu için sevmek gerekir. Tüm insanlar özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma gibi değerleri davranışlarında göstermelidir. Böylece hayat hem kendileri hem de diğer insanlar için daha güzel ve anlamlı olacaktır.

İnsani değerlerin zedelendiği toplumlarda çocuk kaçırma, organ mafyası, insan kaçakçılığı, kapkaç, hırsızlık, araç kundaklama gibi daha birçok suçlar ortalığı kaplar. Arabası bozulan kişiye yardım etme bahanesiyle soygunculuk yapan, deprem yıkıntılarına girip hırsızlık yapan insanlar türer.

Sevgi eksikse insanlar birbirine zarar verir. Adaletin eksik kaldığı bir toplumda haksızlıklar alır başını gider. Özgürlük eksikse insanın yaratıcılığının, üretkenliğinin ve insanca yaşamasının karşısına set çekilmiş olur. Dayanışma yoksa insanlar en büyük zorlukların üstesinden gelmekte zorlanır.

İnsanı yaşatmak ve onu mutlu kılmak en üstün amaç olmalıdır. Bu amaç, erdem sayılan insani değerlerle gerçekleşebilir. Bu değerler korunduğu müddetçe insan onuru korunmuş olacaktır.

insan hakları düşüncesinin özünde iki temel değer vardır. Bunlar; “insan onuru” ve “eşitlik” tir. Bu iki değer insan haklarının temelini oluşturur. Bu değerler benimsendiği her kültür, her yönetim ve inanç tarafından destek görür.


7 yorum

  1. NKFUcom olmasaydı ben vatandaşlık sınavında ne yapacaktim? İşte bu yüzden bu site çok iyi.

Leave A Reply