Iowa Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Iowa Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

iowaIowa; Amerika Birleşik Devletleri’ nin 29. eyaletidir. Ortakuzey ABD’de, Büyük Göller Bölgesi’nin güneybatısında; kuzeyden Minnesota, doğudan-Wisconsin ve Illinois, güneyden Missouri, batıdan Nebraska ve Güney Dakota eyaletleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 145.791 km2.
Başlıca kentler: Des Moines (merkez), Cedar Rapids, Davenport, Siouxcity.

Irmaklarla yarılmış, verimli yaylalarla kaplı olan eyalet topraklan, genelde alçak ve hafif eğimlidir. Yükselti kuzeydoğuya doğru gidildikçe artar. Doğuda Mississippi Irmağı, Wisconsin ve Illinois ile (batı kıyısında arazi daha dik bir görünüm alır), batıda Missouri Irmağı, Nebraska ile sınır çizer (çevresi hafif tepeliktir). Eyalet içinde akan ırmakların 2/3’ü Mississippi’ye, ötekiler Missouri’ye katılır. Genelde geniş ağaçsız çayırlarla kaplı olan topraklar, zamanla tarım alanlarına dönüşmüş doğal ormanlar 19. yüzyılda büyük ölçüde düzensiz yaralanma sonucu yoksullaşmıştır.

Nüfusun % 91’ini Beyazlar, geri kalanını Zenciler, Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Katolik mezhebine bağlıdır. Ayrıca az sayıda Babtist, Evangelist, Metodist, Presbiteryen vardır. Derin, geçirgen topraklardaki verimli tarım alanlarında büyük boyutlarda mısır, soya fasulyesi, yem bitkileri, çavdar üretilir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Teksas’tan sonra ikinci sırayı alır. Tarım alanları, toplam yüzölçümün % 95’ini içerir. Çimento, makine, elektronik, kimya, besin, önemli endüstri etkinlikleridir. Kömür, kireçtaşı başlıca yeraltı zenginlikleridir.

Tarih. Kızılderililerin yaşadıkları bölgeye, ilk kez 17. yüzyılda, Fransızlar ayak bastılar. Günümüzdeki kasabaların birçoğu ilk ticaret yollarındaki kervan ya da posta merkezleri olarak kuruldu. Birleşik Devletler, 1803’te Îowa üzerinde hak öne sürdü. 1832’deki büyük Kızılderili direnişi kırıldı. Şefleri Black Hawk önderliğindeki Kızılderililer, yitirdikleri toprakları geri almak için mücadelelerini sürdürdülerse de, zaman içerisinde tüm topraklar Beyazların egemenliğine girdi. Kurşun madenlerini ele geçirmek ve işletmek amacıyla, yöreye büyük bir nüfus göçü oldu. Önce Missouri’ye daha sonra Wisconsin’e bağlı olan Iowa, 1838’de özerk bir yönetime kavuştu, 1846’da ABD’nin 29. eyaleti konumunu kazandı. Eyalet merkezi 1857’de İowa City’ den Des Moine’e taşındı. Bazı küçük değişiklikler dışında 1857 Anayasası yürürlükte olup eyalet parlamentosu, genel oyla dört yıl için seçilen 50 üyeli Senato ve iki yıl için seçilen 100 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Iowa, ABD Kongresi’ne 2 senatör, 6 Temsilciler Meclisi üyesi gönderir.

Advertisement

Leave A Reply