Işınsal Yüzgeçliler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Işınsal yüzgeçliler nelerdir? Işınsal yüzgeçlilerin (actinopterygii) özellikleri, yapıları hakkında bilgi.

Işınsal Yüzgeçliler

Işınsal Yüzgeçliler; (Actinopterygii), en geniş ve en gelişmiş balık grubudur. Alt Devoniyen Dönemden (Devoniyen Dönem y. 395-345 milyon yıl önce) bu yana varlıklarını sürdüren bu grup üyeleri 20 bin dolayında yaşayan türü içerir. Yüzgeçlerinin kıkırdak ya da kıkırdaklı kemiklerden çok, dermal kemik ışınlarıyla desteklenmesi ve iskeletlerinin genellikle iyice kemikleşmiş olması en belirgin özellikleridir.

Evrim sürecinde son derece çeşitlenmiş balıkları içeren ışınsal yüzgeçlileri ortak özellikleri temelinde tek bir tanım altında toplamak hemen hemen olanaksızdır. Ama ayrı evrim çizgilerinin ilk izlerini taşıyan ilkel grup üyelerinin ayırt edici özellikleri belirtilerek bu sınıfın sınırları ortaya konabilir. İlkel ışınsal yüzgeçlileri, ataları olduğu sanılan ve akciğerlibalıkları da içeren Sarcopterygii sınıfından ayıran başlıca özellikler arasında yüzgeç tabanlarının kaslı olmaması, iç burun deliklerinin bulunmaması ve burun keselerinin doğrudan dışarı açılması sayılabilir. Ayrıca pulları daha da gelişerek, kimyasal yapısı değişik olan ganoyit tipe dönüşmüştür.

Actinopterygii grubunun taksonomideki yeri tartışmalıdır. Sınıf düzeyinde alındığında içerdiği türlerin yapısal özellikleri ve gelişim düzeyleri göz önüne alınarak üç altsınıfa ayrılır:
Chondrostei,
Holostei ve
Teleostei.

Daha yaygın biçimde benimsenmeye başlayan sınıflandırmalarda ise Actinopterygii’nin yerini sınıf düzeyine yükseltilen Osteichthyes (kemiklibalıklar) almaktadır.

Advertisement

Leave A Reply