İskenderun Şehrinin Coğrafi Özellikleri ve Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İskenderun nerededir? İskenderun hangi ilimize bağlıdır? İskenderun şehrinin coğrafi özellikleri, tarihi ve İskenderun körfezi hakkında bilgi.

İskenderun Şehrinin Coğrafi Özellikleri ve Tarihi Hakkında Bilgi

İskenderun; Hatay İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Uluçınar), 46 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Dörtyol, doğudan Kırıkhan, güneyden Merkez ve Belen, batıdan Akdeniz ile çevrilidir.

İlçe topraklarının doğusu Amanos Dağları’nın yükseltileriyle kaplıdır. Kuzeydoğuda yükselti 1.939 m’yi bulur. Kentin doğusunda Sivri Tepe yükselir. Doğuda Çakallı ve Ötençay köyleri çevresinde Amik Ovası’nın batı uçları, kıyıda Akıncı Burnu ile İskenderun Kenti arasında dar kıyı düzlükleri uzanır. Bu düzlüklerde Oluk ve Atik başlıca yaylalardır. Önemli bir ırmak yoktur. Küçük akışlı sularını bir bölümü (doğuda) Asi Irmağı ve Karasu Çayı’na, bazıları Amanoslar’ın batı yamaçlarından inerek Akdeniz’e dökülür. Akdeniz iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 20.2°C, yağış tutarı 785.4 mm’dir.

Amanos Dağları

Amanos Dağları

Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık düşer. 400 m yüksekliğe kadar yabani fıstığın egemen olduğu Akdeniz çalı toplulukları, kızılçam ormanlarıyla birlikte 1.000 m’ye kadar çıkar. 1.100-1.600 m’ler arasında sedir ve küçük topluluklar biçiminde Toros göknarı karışık olarak görülür. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticaret, liman, endüstri, turizm etkinlikleri yönünden de gelişmiştir.

Portakal ve zeytin tarım ürünlerinde ilk sırayı alır. Limon, mandalina gibi turunçgillerin dışında buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut, pamuk, yerfıstığı, üzüm, çeşitli sebzeler yetiştirilir. Yaylalarda geleneksel hayvan yetiştiriciliği sürdürülür. 1974′ te üretime geçen Türkiye’nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası, ilçe yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat (yapay gübre) fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, mobilya, oto ve makine yedek parçaları vb endüstri dalları vardır.

Advertisement

Boru hattı ile Batman’ dan gelen petrol, İskenderun Limanı’ ndan deniz yoluyla Mersin’e gönderilir. Limanda Demir-Çelik Süperfosfat fabrikalarının iskeleleriyle NATO’ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur. Türkiye’nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı’nın yıllık yük kapasitesi 8.7 milyon tondur. İlçe merkezine 33 km uzaklıktaki Arsuz, deniz kıyısında ünlü bir dinlence beldesidir. İlçe çevresinde ayrıca doğal plajlar ve yaylalarda çeşitli mesire yerleri vardır. İlçe merkezi, planlı bir biçimde çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak gelişmektedir. İlçenin ana caddeleri denize dik iner. Deniz kıyısındaki alan, Atatürk heykeli ve çevresiyle kıyıya koşut uzanan palmiyeli bulvar, eğlence ve spor tesisleriyle yeniden düzenlenerek 1985’te hizmete açılmıştır.

İskenderun Körfezi’nin doğu kıyısında kurulu ilçe merkezi, il merkezine 60 km, Adana’ya 90 km uzaklıktadır.

İskenderun Tarihi

İlçe Büyük İskender‘in İssos’da Perslere karşı kazandığı büyük zaferin anısına İÖ 33’te Aleksandria adıyla kuruldu. Mısır’daki İskenderiye Kenti’ nin bir benzeri olarak kurulan kente önceleri Aleksandreta (Küçük İskenderiye) adı veriliyordu. Kent kurulmadan önce yörede Fenikelilere ait Myriandus sitesi bulunmaktaydı. Kent; Roma, Sasani, Bizans, 7. yüzyılda Arap egemenliğine girdi. Araplarca kente İskenderuna adı veridi. 1517’de Yavuz Sultan Selim‘in Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı.

1822’de şiddetli bir deprem kente büyük zarar verdi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Irak arasında ticaretin gelişimiyle yeniden canlandı. 27 Ekim 1918’de İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonra Fransızların eline geçen kent, 20 Ekim 1921’de İskenderun Sancağı adıyla Fransa’nın gözetiminde özerk yönetim kuruldu. 1936’da kurulan bağımsız Hatay Cumhuriyeti’ne bağlandı. 23 Temmuz 1939’da Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasıyla Hatay İli’ne bağlı bir ilçe oldu.

İskenderun Körfezi

İskenderun Körfezi

İSKENDERUN KÖRFEZİ

Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda, batıdan Adana, doğudan Antakya illeriyle çevrelenen körfezdir. Kuzeybatı yönünde kıtaya sokulur, kuzey-kuzeybatı doğrultusunda Çukurova düzlükleri körfeze doğru ulaşırken, doğuda Amanos Dağları kuzey-güney doğrultusunda uzanır.

Ceyhan Irmağı, batıdan körfeze dökülür. Doğu kıyısında İskenderun İlçesi ve limanı, batı kıyısında Adana İli’nin Yumurtalık İskelesi yer alır. Sert rüzgârlara kapalı, suyu çok tuzlu olan körfezin, ilkçağlardan bu yana Ortadoğu ve Akdeniz ticaretinde önemli bir yeri vardır. Akıncı Burnu’ndan Akıncı Burnu-Dörtyol İlçesi kıyıları (kuzeydoğu-güneybatı) arasında 80 km uzunluğunda, Yumurtalık-İskenderun arası (batı-doğu) 35 km genişliğindedir.

Advertisement


Leave A Reply