İslamda Hırsızlık

0

İslam dininde hırsızlık yapmak nasıl karşılanır? Hırsızlık ile ilgili ayetler, islamiyette hırsızlık hakkında bilgi.

Advertisement

İslamda Hırsızlık

Kişinin sahibi olmadığı bir eşyayı, mal ya da parayı sahibinden izinsiz olarak alması hırsızlıktır. Bununla beraber kişinin devletin imkânlarını kendi çıkarları için kullanması, rüşvet alması, alışverişte aldatması, elektriği, doğal gazı ve suyu yetkililerden izinsiz kullanması da hırsızlıktır. Bir müteahhidin yaptığı inşaatın malzemelerini eksik, kalitesiz ve ölçüsüz kullanması da hırsızlıktır. Başkalarının vaktine ve çalışmasına engel olmakta hırsızlıktır.

Kötü insanlarla arkadaşlık etmek, eğitimsizlik, başkalarının sırtından geçinme isteği, kolay kazanmak arzusu, psikolojik rahatsızlıklar hırsızlığın nedenlerinden bazılarıdır. Hırsızlığa engel olmanın yolu, hırsızlığın nedenlerini ortadan kaldırmak ve insanları eğitmektir. Toplumda sosyal adaleti sağlamak ve milli geliri ölçülü bir biçimde dağıtmakta hırsızlığı önlemde etkilidir. Bundan dolayı dinimiz; zekât, sadaka ve borç vermeyi teşvik etmiş, ekonomik dengesizlikleri gidermek için tedbirler almıştır.

Kişiyi küçük düşüren, toplumda güvenilmez hale getiren davranışlardan biride hırsızlıktır. Toplumdaki huzuru ve barışı ortadan kaldıran kötü bir davranıştır. Hırsızlığın bir ölçüsü bulunmamaktadır. Büyük, küçük, az, çok, önemli önemsiz gibi ölçümler hırsızlıkta söz konusu olamaz. Hırsızlığın her türlüsü ve ne şekilde olursa olsun yapılması kötüdür.

Advertisement

Hırsızlar toplum tarafından dışlanır ve sevilmezler. Bu tür insanlardan uzak durulur ve onlara güvenilmez. Ayrıca, alınlarında utanç lekesiyle toplumda gezmek zorunda kalırlar.

Hırsızlık her bakımdan suç sayılmaktadır. Dinimiz, hırsızlığı yasakladığı gibi adli bakımdan ve ahlaki yönden de bu davranış yasaklanmış ve suç sayılmıştır. İslam dinine göre hırsızlık yapan kul hakkına girer. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle emretmektedir: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…” (Nisâ suresi, 29. ayet)

Hırsız; çaldıkları için üzülür, pişman olur, bir daha yapmayacağına dair söz verir ve aldığı mal ya da parayı sahibine iade edip helalleşirse Yüce Allah o kişiyi affeder. Çünkü Yüce Allah, pişmanlık duyup, tövbe edenleri bağışlamaktadır.


Leave A Reply