İslamiyette Merhamet

0
Advertisement

Merhamet nedir? İslam dininde merhamet nasıldır? İslamda merhametin önemi, hakkında bilgi.

MERHAMET; İnsanların kalplerine yüce Allah’ın bağışladığı büyük bir sıfattır Esirgemek, acımak, şefkat göstermek gibi manâlara gelir. Rahm kelimesi de merhamet manâsında kullanılır. İyi insanlar merhamet sahibi olurlar. İnsanlara ve hayvanlara şefkatle muamele ederler. Yüce Allah da merhameti sınırsız ilahımızdır. O, dünyada iken kâfirlere dahi nice nimetler verir. Bu sebeple kendisine “Rahman” denilir.

Kalbinde merhamet olmayan insan zalim ve hain olur. Daima başkalarının kötülüğünü ister. Bu hal hiç kimse tarafından beğenilmez. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Yerde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olanlar da size merhamet etsinler” buyurmuştur. Bir başka hadiste de, “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurulmuştur.

Merhametten Doğan Şehir: Fustat

Büyük sahabelerden Amr ibn-i As hazretleri, İslâm ordularının başında nice zaferler kazanmıştır. Onunla ilgili olarak nakledilen şu hadise gerçekten ilgi çekicidir.

Amr Bin As bir seferinde ordusunu geniş bir araziye yerleştirmiş. Herkesin çadırlarını kurmalarını emretmişti. Ordu burada hazırlıklarını tamamlayacak, daha sonra da İskenderiye’nin fethine gidilecekti.

Advertisement

Aradan günler, haftalar geçti. Fetih hazırlıkları sona erdi. Başkomutan çadırların sökülmesini emretti. Çadırlar söküldü. Ne var ki Amr Bin As’ın çadırını sökmeye çalışanlar, üzerinde bir güvercinin yuva yaptığını ve yavrularının henüz uçma çağına gelmediğini gördüler. Durum başkomutana haber verilince, Peygamberimizin hayvanlara karşı gösterdiği şefkati hatırlayan Amr Bin As’ın gözleri yaşardı ve:

Madem ki bu güvercin bizim çadırımızı emniyetli bulup yuva yapmış, öyleyse bırakın da yavrularını uçursun. Çadırı daha sonra sökeriz, dedi.

Çadır öylece bırakılıp İskenderiye’ye girildi ve Allah ‘ın yardımıyla zafer kazanıldı.

Amr Bin As tekrar çadırının bulunduğu yerde ordugah kurdurdu. Daha sonraları burası büyüyerek geniş bir şehir haline dönüştü. Şehrin ismine de “çadır” manasına gelen “Fustat” adı verildi. Müslümanlar Kahire şehri kuruluncaya kadar Mısır topraklarını Fustat şehrinden idare ettiler.


Leave A Reply