İsmet İnönü Resimli Sözleri

0

Cumhuriyetimizin büyük değerlerinden birisi olan İsmet İnönü tarafından söylenmiş güzel sözler. İsmet İnönü resimli sözleri, özlü sözler, vecizeler.

Türk Kurtuluş Savaşının ve Türk İnkılaplarının en önemli kişilerinden biri olan İsmet İnönü 1884’te İzmir’de doğdu. İlköğrenimini yaptıktan sonra askeri okula girdi. 1908’da Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan savaşında bulundu. Birinci Dünya Savaşında Kafkasya, Filistin ve Suriye cephelerinde çalıştı.

Mondros ateşkesinden sonra İstanbul’a gelerek Harbiye Nezareti müsteşarlığına atandı. İstanbul’un işgaline dek bu makamda kaldı. İşgalden sonra Anadolu’ya geçti. Birinci Büyük Millet Meclisine Edirne mebusu olarak girdi. Bir süre sonra bu görevinden ayrılarak Batı Cephesi komutanlığına getirildi. İstiklâl Savaşı devam ettiği sürece bu görevde bulundu. Batı Cephesinin tüm savaşlarına katıldı. Batı Cephesi Komutanı sıfatı ile Mudanya ateşkesini imzaladıktan sonra tekrar mebus olarak Meclise girdi ve Dışişleri Bakanlığına atandı. Bu sıfatla Lozan barış konferansına baş delege olarak gitti. Lozan’dan döndükten sonra Başbakanlığa getirildi. Bir aralık kısa süren bir ayrılıştan sonra tekrar bu makama atandı. Başbakan sıfatı ile Türk Devriminin yapılmasına ve özellikle Türkiye’nin ekonomik alanda kalkınmasına hizmet etti.

1937’de Başbakanlıktan ayrılan İsmet İnönü, Atatürk’ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938’de Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanlığına seçildi. 12 yıl bu makamda kaldı. 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara geçmesi ve Celâl Bayar’ın üçüncü Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine 22 mayıs 1950’de ayrıldı ve 27 mayıs 1960 tarihine kadar Malatya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde kaldı ve 1961 seçimlerinden sonra gene Başbakanlığa atandı. 1965 yılına kadar bu makamda kaldı.

25 Aralık 1973 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini yummuştur. Anıtkabir’e defnedilmiştir.

İsmet İnönü Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

İsmet İnönü Sözleri

İsmet İnönü Sözleri


Leave A Reply