Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedir?

0
Advertisement

Mudanya Ateşkes Antlaşması nedir, ne zaman kim tarafından imzalanmıştır? Mudanya Ateşkes Antlaşması önemi ve maddeleri hakkında bilgi.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI

Büyük Taarruz’un başarıya ulaşması sonucunda, sıra İstanbul ve Doğu Trakya’da devam eden işgali sonlandırmaya gelmişti. Bu yönde harekete geçen Türk birlikleri, İzmit ve Çanakkale’de İngiliz birlikleriyle karşı karşıya gelmişti. Ancak müttefiklerinden destek alamayan İngiltere, herhangi bir çatışma yaşamadan askerlerini geri çekti.

Bunun üzerine İtilaf Devletleri, askeri harekâtın durdurulması şartıyla Mudanya’da görüşmeleri başlatacaklarını bildirdiler.

ANTLAŞMA MADDELERİ

♦ Türk ve Yunan orduları arasındaki savaş sona erecektir.

Kurtuluş Savaşı ‘ntn askeri safhası sona ermiş, diplomatik aşaması başlamıştır.

Advertisement

♦ Yunan ordusu Meriç Irmağı’na kadar olan Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacaktır. Yunanlılardan boşalan bölgeye İtilaf Devletleri birlikleri girecek, onlar da en geç bir ay içerisinde Doğu Trakya’yı Türk ordusuna devredecektir.

Savaş yapılmadan, diplomatik görüşmelerle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Yunan işgalinden kurtarılmıştır, istanbul, Boğazlar ve çevresinin de işgalden kurtarılması sağlanmıştır.

♦ TBMM, Trakya’da en çok 8.000 kişiden oluşacak bir jandarma kuvveti bulundurabilecektir.

Doğu Trakya ‘nın güvenliği TBMM tarafından sağlanacaktır.

♦ İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır. Ancak, itilaf Devletleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da bulunacaklardır.)

Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

Advertisement

♦ Barış antlaşması yapılıncaya kadar Türk ordusu, İzmit ve Çanakkale arasında belirlenen çizgiyi geçmeyecektir.

ANTLAŞMANIN SONUCU VE ÖNEMİ

♦ Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele dönemi sona ermiştir.

♦ Askeri zaferleri tamamlayan diplomatik bir zaferdir.

♦ İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan diplomatik başarılar sonucunda işgalden kurtarılmıştır.

♦ Osmanlı Devleti’nin merkezi olan istanbul’un TBMM Hükümeti’ne bırakılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

♦ Karaağaç hariç bugünkü Türk-Yunan sınırı belirlenmiştir. Karaağaç da Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye’ye katılacaktır.

♦ İsmet Paşa’nın diplomasi alanındaki bu başarısı, kalıcı barışın sağlanması için düzenlenen Lozan Barış Antlaşması’na katılacak Türk heyetine başkanlık yapmasını sağlayacaktır.

♦ İngiltere’yle ilk defa bir antlaşma imzalanmıştır. Böylece İngiltere, TBMM Hükümeti’ni ve onun kurduğu düzeni resmen tanımıştır.


Leave A Reply