İster İster Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – İster İster İle İlgili Cümleler

0

İster İster bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? İster İster bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. İster İster Bağlacı İle İlgili Cümleler

ister ister bağlacı

ister… ister

İster İster Bağlacı İle İlgili Cümleler

Görevleri aynı olan sözcüklerden önce getirilerek onları bağlar. Bu öğelerden herhangi birinin onanmasında, yeğlenmesinde bir ayrıcalık, bir sakınca olmadığı anlatılmak istendiğinde bu bağlaç kullanılır: İster gel ister gelme; İster doktor ister avukat olsun, çok çalışması gerekecektir… gibi.

 • “Levhaya bakıyorum durmadan. Fakat orada artık, ister gül bana ister deli de, hep akşamki kız kardeşleri ve avcı kasketliyi görüyordum.”
 • “İster İzmir’de okusun, ister İstanbul’da bu kitapları alması gerekecek.”
 • “İster bağırsın ister çağırsın, ben ona her şeyi anlatmaya karar verdim.”
 • “İster ağlasın ister kendini yerden yere atsın, çocuğun her dediği yapılmaz.”
 • “İster işten kovsun ister terfi versin, ben doğru bildiğimi yaparım.”
 • “İster tıp fakültesi amaçlasın ister hukuk fakültesi, çok çalışması gerekiyor.”
 • “İster ikinci sınıf olsun ister beşinci, matematik ödevini yapması gerekiyor.”

ister… ister biçiminin arkasından isterse sözcüğü kullanılarak, önceki sözcüklerle aynı görevdeki başka öğeler de bağlanabilir.

Buyrum kipi kullanılan tümcelerde yüklemin birincisi olumlu, ikincisi olumsuz da olur: İster al, ister alma; İster git ister gitme… gibi.

 • “İster gel, ister gelme, ben gideceğim.”16
 • “Sen ister konuş ister sus, ben yorumumu yaparım.”
 • “İster ver ister verme ben alacağım”
 • “İster küs ister küsme, seninle gelemem.”
 • “İster yemek yapsın ister yapmasın ben yemeyeceğim.”

ister… ister bağlayıcıyla kurulan tümceler yantümce olduklarında temel tümcenin nedeni, açıklayıcısı durumundadır

ister… ister bağlacı, karşıt anlamlı sözcükleri bağladığı zaman anlam daha da güçlendirilmiş, pekiştirilmiş olur: İster zengin, ister yoksul olsun, kurallara uyulması gerekir; İster kış, ister yaz olsun, her gün denize girer gibi.

 • “İster genç ol, ister yaşlı spor yapmak gerekli.”
 • “İster hasta olsun ister sağlıklı, yemek yemesi gerekiyor.”
 • “İster ucuz olsun ister pahalı ben o evi almaya karar verdim bile.”
 • “Saçların ister uzun olsun ister kısa, temiz tutmalı, taramalısın.”
 • “İşe alacağım kişi ister erkek olsun ister kadın, çalışkan olması gerekiyor.


Leave A Reply