Atatürk ve Eğitim İle İlgili Yazı

1
Advertisement

Atatürk’ün eğitime verdiği önem, eğitimin önemi ve Atatürk’ün eğitim ile ilgili tutumunu anlatan yazı örneği.

Bütün kurumlarıyla çöküşe doğru giden bir imparatorluktan en ümitsiz zannedilen bir dönemde milli bir devlet çıkarabilmek hiç şüphesiz çok büyük bir başarıdır. Bu mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamış ve işgal edilen imparatorluk coğrafyasından bir vatanlık yurt koparabilme başarısına ulaşmıştır.

Bilindiği gibi eğitim, insanlarda istenen yönde davranış değişikliği oluşturmaktır. Atatürk, eğitimi sosyal ve kültürel kalkınmanın esas dayanaklarından birisi olarak kabul etmiş, bu sebeple, eğitim alanına büyük bir ilgi ile yaklaşmıştır. Atatürk’ün önemli hareket noktalarından biri olarak seçtiği çağdaş, gerçekçi, insancıl, barışçı ve uygar eğitim sistemi bugünkü modern Türkiye’nin temel taşlarını meydana getirmiştir.
“O”nun belirlediği milli eğitim, fertleri aynı kural ve değerlerle bütünleştirerek ileri medeniyet seviyesine yükseltmeyi kendi tabiriyle “Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı” amaçlayan bir eğitimdir.
Atatürk, daima milli eğitim sisteminin çağın sorunlarının çözümüne yardımcı olacak şekilde yönlendirilmesinden yana olmuştur.

Ülkemizde önemi henüz kavranmaya başlanan uygulamalı öğretim yöntemine Atatürk, 1 Mart 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşma ile dikkat çekmiştir.

“Memleket evladını sosyal ve ekonomik hayatta etken kılabilmek için gerekli olan temel bilgileri UYGULAMALI BiR YÖNTEMLE VERMEK, milli eğitimimizin esasını teşkil etmektedir. Orta öğretimde dahi eğitim ve öğretim yönteminin UYGULAMALI olmasına dikkat edilmelidir.”

Atatürk döneminin eğitim ve öğretim konusundaki uygulamaları dikkatle incelendiğinde, yapılan çalışmalarda yer alan görüşlerin bu gün de etkinliğini koruduğu görülmektedir. “Okul ile hayat arasında Çin Seddi’nin kaldırılması”, “Okulun sosyal hayatta aydınlatıcı bir merkez olması” gibi konular 1926 yılında hazırlanan “Maarif Teşkilatı Hakkında Layiha” da yer almıştır.

Advertisement

Atatürk’ü minnetle anarken 26 Mart 1937 de söylediklerinin gerçekleştiğini görmek en büyük teselli kaynağımız olmaktadır.

“Sizler; yeni Türkiye’nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar.”

“TÜRK GENÇLiĞi BiZİM YÜKSEK İDEALİMİZE DURMADAN, YORULMADAN YÜRÜYECEKTiR.”


1 Yorum

  1. cok güzel atatürku cok seviyorumm cunki o bizi dusmanlarımızdan kurtardı allah razı olsun ondan ve askerlerden

Leave A Reply