İtalya Yüzey Şekilleri ve Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Bir Güney Avrupa ülkesi olan İtalya’nın yüzey şekilleri hakkında bilgi. İtalya’nın yüzey şekilleri, önemli coğrafi alanları ve coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

İtalya Haritası

Büyük ölçüde dağlık yapıda olan İtalya’nın ancak dörtte biri ovalarla kaplıdır. Kuzeyde yay biçiminde komşu ülkelerle sınır oluşturan Alpler aynı zamanda eteklerindeki ovaları Avrupa kara ikliminden soyutlar. Bu sebepleirki İtalya’nın zengin tarım alanları bu bölgede yoğunlaşmıştır. Kuzeybatı kıyısında Ligurya Bölgesindeki Alpler yerini Apenninler’e bırakır. Yarımada’da güneydoğuya doğru geniş bir yay çizerek çizme biçimindeki İtalya’nın belkemiğini oluşturan Apenninler, çizmenin burun bölümünde kıyıya dik inerler. Kuzey bölümü İtalyan Alpleri, Kuzey Ovası ve Ligurya Bölgesi’nden oluşur. İtalyan Alpleri’ nin doğuda en geniş dizisi 150 km’ye ulaşırken batıda en yüksek noktası, Monte Rosa ile Monte Cervino 4.500 metreyi aşar. Po Ovası düzlük alanların % 70’ini içerir.

Yaklaşık 950 km uzunluğundaki Yarımada İtalya’sı dağlık ve engebeli bir bölgedir. Bölgenin başlıca sıradağları Apenninler‘in yükseklikleri 750-2.800 m arasında değişir. Merkezi yarımadadaki Apenninler’in doğu etekleri ırmakların parçaladığı bir dizi derin vadi ve sırtlarla kaplı olduğundan kıyı şeridi çok dardır. Güneyde Apulia Ovasını içeren havza Apenninler’i Promontario del Gargano ile Murge yaylalarının kireçtaşı bloklarından ayınr. Dağ dizisinin batı bölümü Antiapenin denilen karmaşık yaylalardan oluşur.

Apennin Dağları

Apennin Dağları

Kil ve kumullarla kaplı Toscana Bölgesinde mermeriyle ünlü Apuan Alpleri güneyde Monte Amiata’ya doğru kraterleri kumlu volkanik tepeler ilginç görünümler yaratır. Napoli yakınında Vezüv aktif bir yanardağdır (1.219 m). Serchio, Arno, Tiber, Velino, Sacco, Volturno, Apenninler’in batı bölümünde uzun ve dar vadilerde akan en başlıca ırmaklardır. Po’nun dışında Alpler’den doğan başlıca ırmak Adige’dir. Kuzeyde toplanmış Maggiore, Como, Lugano, Garda, İseo, vb Alp gölleri doğal güzellikleriyle önemli birer tatil ve turizm merkezidir. Tiren Denizi kıyılarında dik kayalıklar orak biçimi koylar uzanır. Geçmişte sıtma bölgelerinden olan Pontine Bataklığı ve Tiber Deltası ağaçlandırma çalışmaları sonucu kurutulmuştur. Çıplak dağlar, sürekli aşınan tepeler, susuzluk, kaynaklardaki düzensizlik nedeniyle güneyin en verimli ovalarından bazıları gelişmemiştir. Calabria kıyı şeridi, parça parça sulanan alçak topraklardır.

carrara - italya

Advertisement

Yarımadadan Messina Boğazı ile ayrılan Sicilya (25.708 km2) kıtaya yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Adanın büyük bölümü kayalıktır. Doğuda Catania Ovası aktif Etna Yanardağı’nın (3.325 m) yanı başındadır. Irmakların düzensiz akışı nedeniyle adanın bu en geniş düzlüğünden gereğince yarar sağlanamamaktadır. Kuzeydeki dağ kuşağı Apenninlerin uzantısı olup kuzey ve doğu kıyılarında sulanan bölgeler vardır. Merkezi İtalya‘nın güneyine doğru Akdeniz’de kıyıdan 190 km açıktaki Sardinya Adası (24.030 km2), jeolojik açıdan İtalya’nın öteki bölgelerinden farklılık gösterir. Tirso Irmağı’nın suladığı Campidano Vadisi Sardinya Adasının en verimli bölgedir.


Leave A Reply