IV. Mustafa Hayatı ve Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı padişahı IV. Mustafa ile ilgili bilgiler. IV. Mustafa dönemi ve olayları

IV. Mustafa, Osmanlı padişahı (8 Eylül 1779 İstanbul – 15/16 Kasım 1808 İstanbul). Padişahlık dönemi: 1807-1808. Babası I. Abdülhamit, annesi Ayşe Sineperver Sultan’dır.

4. Mustafa

4. Mustafa

Şehzadeliği III. Selim’in yanında geçti. İyi bir eğitim gördü. III. Selim’in karşıtlarıyla birleşti. Nizam-ı Cedit’e karşı cephe aldı. Böylece yeniçerileri, Şeyhülislam Ataullah Efendi’yi ve Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa’yı yanma çekerek Kabakçı Ayaklanmasının hazırlanmasına neden oldu. Ayaklanma sonunda III. Selim’in tahttan ündirilmesi üzerine 21 Mayıs 1804’de Osmanlı tahtma oturdu. Ayaklanmacıları ödüllendirdi. Bu saltanat değişikliği sırasında, III. Selim’in yandaşı olan kişilerin evleri yağma edildiği gibi, çoğu da öldürüldü. Nizam-ı Cedit’in ortaya koyduğu tüm yenilikler kaldırıldı. Nizam-ı Cedit yandaşları izlenerek birer birer yakalandı ve öldürüldü.

1806’da başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sürüyordu. IV. Mustafa, bir türlü yönetimi ele geçiremiyordu. Zorbalar devlet işlerine karışmayacaklarını açıklamalarına karşın, her türlü atama, görevden alma ve her konuda istediklerini yaptırıyorlardı. İstanbul’da hoşnutsuzluğun sürüp gittiği bir zamanda, 8 Temmuz 1807’de Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi. Cephede ayaklanan yeniçeriler, yeniçeri ağasını öldürdükleri gibi düzensiz bir biçimde İstanbul’a doğru hareket ederek Silistre’de ordugâhı yağmaladılar. III. Selim ve Nizam-ı Cedit yandaşı olan ve gelişen olaylar üzerine III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a doğru hareket etti, 10 bin kişilik disiplinli ordusuyla İstanbul’a girip yönetime el koyduğu bir sırada III. Selim, IV. Mustafa’nın yandaşları tarafından öldürüldü.

Topkapı Sarayı’na giren Alemdar Mustafa Paşa, Babüssaade kapısı önünde III. Selim’in kanlı cesediyle karşılaşınca genç Şehzade Mahmut’u tahta çıkardı, kendisi de sadrazam oldu. IV. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa’mn sadrazamlığı sırasında sarayda korundu. Ancak onun öldürülmesinden sonra, yandaşları tarafından yeniden tahta çıkırılma girişiminde bulunulduğunu haber alınca, II. Mahmut tarafından öldürüldü (17 Kasım 1808). Bahçekapı’daki babasının türbesine gömüldü.

Advertisement

Leave A Reply