İzmir Ödemiş Bebekler Köyü Resimleri

0

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü Fotoğrafları, resim galerisi, İzmir Ödemiş Bebekler Köyü rehberi.

İzmir’e bağlı Ödemiş ilçesi Bebekler Köyü resimleri. Sanırım aşağıdaki resimleri başka bir zaman açıklaması olmadan görseniz ülkemizin doğu illerinden bir köy sanabilirsiniz ancak aşağıdaki resimleri görülen köy İzmir’in zengin ilçelerinden Ödemiş’e bağlı. Bu arada hatırlatalım Ödemiş’te ki hemen hemen bütün köyler çok büyük ve gelişmiştir.

Advertisement

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

Advertisement

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

Advertisement

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

İzmir Ödemiş Bebekler Köyü

Ödemiş, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzölçümü 1.212 kilometrekare olan Ödemiş ilçesi doğuda Kiraz, güneydoğuda Beydağ ilçeleri, güneyde Aydın ili, batıda Tire ve Bayındır ilçeleri, kuzeyde de Manisa iliyle çevrilidir.

İlin güneydoğusunda yer alan ilçe topraklarının kuzey kesimini Bozdağlar, güney kesimini de Aydın Dağları engebelendirir. Bozdağlar’ın ve ilin en yüksek noktası olan Bozdağ (Kırklar Tepesinde 2.159 metre) ile Aydın Dağlarının en yüksek noktası olan Cevizli Dağı (1.819 metre) ilçe sınırları içindedir. İlçenin dağlarla çevrili orta kesimi, tektonik kökenli Küçük Menderes Ovası içinde kalır. Dağların yüksek kesimlerinde yazın serinlemek için çıkılan yaylalar vardır. İlçe topraklarının sularını, çoğu Küçük Menderes Irmağına katılan küçük akarsular toplar. Bozdağlar’ın kuzey yamaçlarından kaynaklanan bazı küçük akarsular da ilçe sınırları dışında Gediz Irmağına ulaşır. Bozdağ’ın batısında yer alan Gölcük, doğal bir set gölüdür.

İlçe halkı geçimini tarım, tarıma dayalı ticaret ve sanayiden sağlar. Başlıca bitkisel ürünler patates, üzüm, incir, pamuk, arpa, tütün ve zeytindir. Az miktarda soğan, mısır, mandalina ve baklagiller de yetiştirilir. Hayvancılık yöreye özgü Ödemiş koyunu yetiştiriciliğine dayanır. Bazı köylerde ipek böcekçiliği yapılır. Gelişmiş bir küçük sanayisi olan ilçedeki başlıca sanayi kuruluştan çırçır atölyeleri ile buz ve zeytinyağı fabrikalarıdır. İlçe topraklarında cıva ve antimon içeren cevher yatakları vardır.

M.Ö. 2000’lerde Hititlerin denetiminde olan yöre daha sonra sırası ile Frigya, Lidya, Pers, Makedonya, Selevkos, Pergamon (Bergama), Roma ve Bizans egemenliğinde kaldı. Yöredeki başlıca ilkçağ yerleşmesi olan Hypaipa, Ephesos’u Sardes’e bağlayan yol üzerinde yer aldığından önem taşıyordu. 11. yüzyılda Selçukluların eline geçen kent daha sonra Bizanslılarca geri alındı. 1308’de bir beylik kuran Aydınoğulları’nın merkezi Birgi’deydi. Osmanlı topraklarına 1426’da katılan ve halkının küçük bir bölümü Rum ve Ermenilerden oluşan Ödemiş yöresi, 19. yüzyıl sonlarında Aydın vilayetinin İzmir sancağına bağlı bir kaza olarak yönetiliyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan kuvvetleri 1 Haziran 1919’dan 3 Eylül 1922’ye değin yöreyi işgal altında tuttu.

Küçük Menderes Ovasının kuzeyinde kurulmuş olan Ödemiş kenti ilçenin orta kesiminde yer alır. Torbalı’dan ayrılan bir demiryolu hattıyla İzmir-Aydın Demiryolu’na bağlanır. İl merkezi İzmir’e karayolu ile uzaklığı 132 km’dir.

İlçedeki başlıca tarihsel yapılar, 14. yüzyılda kısa bir süre Aydınoğulları’nın merkezi olan Birgi kasabasındadır. Bunlar Birgi Ulucamisi ile Sultan Şah Türbesi (1310) ve Mehmed Bey Türbesi’dir (1333). Lidyalılar tarafından kurulduğu sanılan Hypaipa kentinin kalıntıları Günlüce (eskiden Datbey) köyü yakınındadır. Ödemiş Belediyesi 1898’de kurulmuştur.


Leave A Reply