J.J. Rousseau Kimdir? Jean Jacques Rousseau’nun Eserleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Jean Jacques Rousseau’nun en bilinen ve en önemli eserleri kabul edilen Emile, İtiraflar ve Julie hakkında bilgi kısa kitap özetleri.

Jean Jacques Rousseau

Kaynak : wikipedia.org

Jean-Jacques Rousseau (28 Haziran 1712, Cenevre, İsviçre – 2 Temmuz 1778, Ermenonville, Fransa)

Dünya tarihinin en ileri gelen fikir adamlarından biri, XVIII. yüzyılın en tanınmış Fransız yazarıdır. İsviçre’nin Cenevre şehrinde doğdu. Yüz yıldan beri Cenevre’de yerleşmiş bir Fransız ailesinin çocuğuydu. Babası saatçiydi. Annesi bir rahibin kızıydı. Jean-Jacques Rousseau doğar doğmaz annesini kaybetti. Ondan kalan kitaplar Rousseau’ nun yetişmesinde büyük rol oynamıştır. Saatçi Rousseau, bir davadan dolayı, İsviçre’den kaçmak zorunda kaldı. Jean-Jacques Rousseau kimsesiz kalmıştı. Zorluklar içinde büyüdü. Bir süre gezgin papazlarla köy köy dolaştıktan sonra, Annecy’de Madame De Warens adında zengin bir kadının himayesine girdi. Bir ara manastırda okudu, sonra, hayatını kazanmak için uşaklık dahil, birçok işlerde çalıştı.

1741’de Paris’e geldi. Diderot’yla orada tanıştı. Onun teşvikiyle «Büyük Ansiklopedi» deki müzik bahsini yazdı. Bu sırada, Dijon Akademisi’nin açtığı bir yarışmaya katılmak üzere, «İlimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk» adındaki ünlü eseri yazdı, yarışmayı kazandı. Bu, Jean-Jacques Rousseau’yu şöhrete ulaştırdı.

Bundan sonra Jean-Jacques Rousseau ard arda birçok eserler yazdı. Bunlardan «Emile» 1762’de yayınlandı, büyük gürültü kopardı. İki hafta sonra Parlamento, Rousseau’nun tevkifine karar verdi. Eşitsizlik ve haksızlık üzerine ileri sürdüğü düşünceler halkı sevindiriyordu. Jandarmalar onu tevkif edeceklerine selamladılar. Paris Parlamentosu’ndan bir hafta sonra Cenevre Parlamentosu da aynı kararı verdiğinden Jean-Jacques Rousseau, doğduğu şehre de gidemez oldu, Prusya’ya sığınmak zorunda kaldı.

Jean-Jacques Rousseau 1766’da İngiltere’ye gitti. 1770’te Paris’e döndü. 8 yıl kadar rahat bir ömür sürdü. «İtiraflar»ını yazınca, yeniden başı derde girdi. Bu eser, daha basılmadan büyük gürültülere yol açmıştı. Öldüğü zaman Ermenon-Ville Parkı ortasındaki gölde bulunan bir adacığa gömüldü. Sonradan, 1794’te, kemikleri Paris’teki Pantheon’a getirildi.

Advertisement

Jean-Jacques Rousseau edebiyatta romantizmin kurucularındandır. Doğa sevgisi, «itiraf üslubu» denilen heyecanlı, samimi yöntem, Fransız edebiyatına onunla girmiştir. Fikir hayatında, toplumun insanları bozduğuna inandığı için, birçok medeni kurumun aleyhindeydi. Doğal, ilkel hayata dönülmesini isterdi. Çocuk terbiyesinde tatbikatla öğretim taraftarıydı: Çocuğu hayatın ortasına bırakarak onu doğal bir şekilde yetiştirmek, her şeyi kendi denemeleriyle öğrenmesini sağlamak yolunu güttüğünden çağdaş eğitimciliğin babası sayılır. Hukuk ve toplum ahlakı konularında, aristokrasinin, kişizadeliğin aleyhinde olduğundan, Fransız İhtilali’ni hazırlayanlardan biridir.

Jean-Jacques Rousseau – Emile Kitap Özeti:

Jean-Jacques Rousseau - Emile

Jean-Jacques Rousseau – Emile

Yazarın eğitsel romanıdır. İnsanı doğuştan iyi sayan yazar, eğitimin her şeyden önce doğaya uygun olması gerektiğini savunan eserinde, kahraman seçtiği çocuğun doğumundan evliliğine kadarki yaşamını beş bölümde gösterir. Çocuk ana sütüyle beslenmeli, kundağa sokulmamalı, kırda yaşamalı, içgüdüsel bir öğrenime bırakılmalı, dil öğrenmek için zorlanmamak, hiç korkutulmamalıdır

(1. bölüm, Beşik Eğitimi).5-12 yaş arasında doğanın eğitimine bırakılmalı, beden ve karakter gelişimi öğretmence gözlenmeli, ahlak dersi verilmemeli, kitaba fazla yöneltilmemelidir

(2. bölüm)12-15 yaş arası kişisel deneyler dönemidir. Emile fizik, coğrafya gibi pozitif bilgilerin konularını kendi isteği yönünde bulup çıkaracak, düşünmeye, karşılaştırmalar yapmaya, kendine sorular sormaya çalışacak, elini işletmeyi (marangozluk sanatı) gelişecektir. Okuyacağı kitap Robinson Crusoe olmalıdır

(3. bölüm).15-20 yaşları arası dinsel eğitim dönemi olarak değerlenmeli

(4. bölüm) İnsanlarla iyilik ilişkileri sağlanmalı, acıma ve sevecenlikle dostluklar kurulmalı, eski tarih kitaplarından yararlar sağlanmalıdır (Plutarkhos). Evrenin düzeni, vicdanın sesi biçiminde beliren tanrı inancı onsekizinde duyurulur. Emile, kendisi gibi doğal bir uyumla yetiştirilmiş Sophie ile karşılaşır

Advertisement

(5. bölüm) Cinsel bir uyuşma içinde doğal evliliğe kavuşurlar, eğitici kişi bir çocukları olduktan sonra yanlarından ayrılır. Eser birçok özelliğiyle çağına yenilikler getirdi.

Jean-Jacques Rousseau İtiraflar Hakkında Bilgi:

Jean-Jacgues Rousseau - İtiraflar

Jean-Jacgues Rousseau – İtiraflar

Yazarın özel yaşamını büyük bir içtenlikle anlatan eseri Hıristiyan dininde, özellikle Katoliklikte geçerliği olan “günah çıkarma” alışkanlığıyla Jean-Jacques Rousseau’nun bu eserin birinci bölümünü 1765-1767’de (doğumundan Paris’e gelişi olan 1740’a kadar), ikinci bölümünü (1765’e kadar), 1768-1770’te yazıp bastırmayı düşünmeden salonlarda okuduğu belirtilir. İçtenliği ve açıklığı yüzünden nice tartışmaya kapı açan bu güçlü eser, yazarının en ilgi çekici etkileyici ürünü sayılır.

Jean-Jacques Rousseau – Julie ya da Yeni Héloise Hakkında Bilgi :

Esin kaynağı M. d’Epinay’nin görümcesi Madame de Houdetot’ya duyduğu umutsuz ama erdemli aşk oldu. Kavuşamayan iki sevgilinin (Julie ile öğretmeni Saint-Preux) yazışmalarında oluşan bu büyük bir derin aşk öyküsü, adının yaptığı doğru çağrışım ve konu benzerliğiyle tarihe geçmiş bir başka büyük sevginin kaynağına da dayanır: Fransız filozofu Petrus Abaelardus ile gizli bir evlilik yapan onun hadım edilmesinden sonra rahibe olduğu manastırda ölümüne (1079-1142) kadar Latince yazışan Héloise’nin (1101-1164) mutsuz yaşamı. Romanda soylu olmadığı için sevdiği Héloise’e kavuşamayan Saint Preux, onun kaza ölümünden sonra çocuklarının eğitimini üstlenecektir.


Leave A Reply