Johann Gregor Mendel ve Çalışmaları

0
Advertisement

Mendel Yasalarını bulmuş olan kalıtım konusunda günümüze ışık tutan çalışmaların sahibi Johann Gregor Mendel hayatı ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler.

Johann Gregor Mendel

Johann Gregor Mendel

Johann Gregor Mendel, Avusturyalı keşiş ve bilimadamı (Heinzendarf, şimdi Çek Cumhuriyeti / Hynicice 20 Temmuz 1822 – Brünn 6 Ocak 1884).

Üniversite öğrenimini yarım bırakarak Brünn (Günümüzde Brno, Çek Cumhuriyeti) manastırına girdi. 1847′ de rahip oldu. Bir süre sonra yakın bir liseye öğretmen olarak atandı. Okuldaki başarılı öğretmenliği, manastır tarafından Viyana Üniversitesi’ne gönderilmesini sağladı. 1851-1853 arasında üniversitede biyoloji, fizik, kimya, matematik, dersleri okudu. Brünne’e dönüşte, teknik okulda fizik ve biyoloji dersleri verdi (1854-1868). 1868’de baş rahipliğe seçildi. 1850-1860 arasında manastır bahçesinde yaptığı bitki melezlemesi denemeleri sonuçlarını çizelgeleştirmek için ilk istatistiki yöntemleri kullandı. Basit öğeler yönünden birbirinden farklı birkaç tür bezelye üzerinde yaptığı araştırmalarda, çeşitlerin çaprazlama üretiminin belli öğelerinin basit ve yinelenen oranda sürüp gittiği gözlemini gerçekleştirdi.

Bu kalıtsal özelliğin, her bitkiden üretsel olarak aktarıldığını ve üreme sırasında çeşitli özellikleri taşıyan birimlerin kendi kendilerini bağımsız biçimde türleşeltirdiğini öne sürdü. Bulgularını 1865’te Doğa Bilimleri Derneği’ne sundu. Bir süre daha öteki melezleme deneylerini sürdürdüyse de, hiç dikkat çekmedi ve önemsenmedi. 1900’lerde üç Avrupalı bitki bilimci (Hugo Vries, Cari Correns, Erich Tschermall), Mendel’in bulgularını yeniden ortaya çıkarınca, ölümünden 26 yıl sonra bilim adamlığını kanıtlayan Mendel Yasaları onu ölümsüzleştirdi.


Leave A Reply