Kaliforniya Nerededir? Kaliforniya Eyaleti Coğrafi ve Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Kaliforniya Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması hakkında genel bilgiler.

Kaliforniya Eyaleti Hakkında Bilgi;

Yüzölçümü: 411.012 km2.
Başlıca Kentleri: Sacramento (merkez), Los Angeles, San Francisco, San Jose, Long Beach.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 31. eyaleti. Kuzeyden Oregon, doğudan Nevada ve Arizona eyaletleri güneyden Meksika, batıdan büyük Okyanus ile çevrilidir.

kaliforniya

Büyük Okyanus kıyısına koşut olarak uzanan Kıyı sıradağları ve doğuda Nevada Sıradağları arasındaki derin bir vadiyle ayrılır. Kıyı Sıradağları’nın en yüksek noktası Nount Linn (2.623 m), Nevada Dağları’nın en yüksek noktası Mount Whitney’dir (4.418 m). İki büyük dağ sırası, Kuzeyde Shasta Dağı’nda (4.317) birleşir. Kuzeyden inen Sacramento ve güneyden inen St. Joaquin ırmakları, dağ sıraları arasındaki Büyük Vadi’yi oluşturur. Her iki ırmak, San Francisco’nun doğusunda San Francisco Körfezi’nde okyanusa dökülür. Güneydoğuda Colorado Irmağı, Arizona ile Kaliforniya eyaletleri arasındaki sınırı çizer.

Ölüm Çukuru – Death Valley
Ölüm Çukuru - Death Valley

Ölüm Çukuru – Death Valley

Nevada Dağları’ndan güneydoğusunda “Ölüm Çukuru” olarak anılan Death Valley ve Mojave Çölü uzanır. Eyalet topraklarının kıyı şeridi uzunluğu 1.930 km’dir. Kaliforniya’nın iklimi, Akdeniz iklimiyle benzerlik göstermekle birlikte yer şekillerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Yıllık ortalama sıcaklık 17.4 °C, yağış tutarı 335 mm’dir. Nüfusun, büyük bölümünü Beyazlar (% 90), oluşturur. İkinci büyük etnik topluluk Zencileri (%7), Japonlar, Çinliler, Kızılderililer, Melezler, vb izler. Hristiyan nüfusun büyük çoğunluğu Katoliktir. Ancak, Metodist, Babtist, Presbiteryenler de vardır. Eyalet, ABD’nin en önemli, sebze ve meyve üretim bölgesidir. İklim koşullarının elverişli oluşu, pamuk yetiştirimine olanak sağlar.

Advertisement

Hayvan yetiştiriciliğinde büyükbaş hayvan üretimi yaygındır. ABD şarap üretiminin büyük bölümünü Kaliforniya’dan sağlanır. Çeşitli ürünlerin toplanması ve paketlenmesi, göçmen işçilere iş alanı yaratır. Balıkçılık gelişmiştir. Oregon ve Washington ardından orman varlığı en zengin eyaletlerdir. (14.8 milyon hektar). Endüstri, tarım ve orman ürünleriyle yeraltı zenginliklerinin işlenmesine yönelik olarak gelişmiştir. 1960’larda ülke üretiminde 3. sırayı alan petrol, eyaletin en zengin yeraltı kaynağıdır. Doğal gaz, çimento ana maddesi, kum, çakıl, asbest, diatomit, tungsten, tuz, magnezyum bileşikleri., kurşun, çinko, bakır, demir öteki yeraltı kaynaklarıdır. Elektrik-elektronik donanımı, ulaşım araç-gereçleri, makine, metalürji önemli ağır endüstri dallarıdır. Sinema, televizyon yapımcılığı ve turizm, eyalet ekonomisinde önemli rol oynar.

Ünlü Yosemite, Kings Kanyon, Sekoya ulusal parkları, ormanları, San Francisco-San Diego arasındaki doğal plajlar, kumsallar, Golden Gadte köprüsü, Disneyland, turistleri ilgisini çeken önemli köşeleridir. Gelişmiş bir karayolu (350.000 km), demiryolu (12.230 km), havayolu (300 kamu havaalanı, 950 özel pist) ağı vardır. San Francisco ve Los Angeles başlıca limanlardır. Eğitim etkinlikleri ve araştırma etkinlikleri, Berkeley, Los Angeles, San Francisco, Sacramento, Long Beach, vb büyük merkezlerde yoğunlaşmıştır.

Tarih.

Bölgeye Beyazlar ilk kez 1542′ de geldiler. 1796’da San Diego Körfezi çevresinde bir koloni kuruldu. Beyazlar, zamanla daha kuzeye yayıldılar, bölgenin yerli halkı Kızılderililer ise Hıristiyan olmaya ve Beyazların işlerinde çalışmaya zorlandı. İlk gelenlerin başlıca uğraşı sığır yetiştiriciliği, deri ve yağ ticaretiydi. 1776’da San Francisco’nun bugünkü yerinde bir kale kuruldu ve kent kale çevresinde gelişti. 1840’a kadar kolonileşme olgusunda Meksika’nın etkisi gözlendi. ABD ile Meksika arsındaki savaş (1846-1848). sonrasında 1848’de imzalanan Guadalupe Hidago Antlaşması ile Meksika, Kaliforniya’yı ABD’ye bıraktı. İlk altın madeninin bulunmasıyla “Altına Hücum” (Colondike) dönemi başladı.

San Francisco kısa sürede hızla büyüdü, nüfus hızla arttı, Kaliforniya, 1850’de Birlik’in 31. üyesi oldu. Meksika egemenliği döneminde kölelik kaldırılmış olduğundan, Kaliforniya, kölelik düzeni olmayan bir eyalet olarak Birlik’e katıldı. 1860’larda demiryolunun hizmete girmesi, petrol kuyularının işletmeye açılması, hidroelektrik enerjiye bağlı endüstrileşme ve artan tarımsal üretim, göçlere hızlandırdı. Kentleşme oranı yükseldi. 1906 Nisan’ında yaşanan San Francisco depremi büyük zarara yol açtı. 700 kişi öldü. 400 km2’lik bir alanda metrelerce yer kayması oldu, büyük yangınlar çıktı. İkinci Dünya savaşı sırasında gemi ve uçak endüstrileri gelişti.

Eyalet Meclisi, genel oyla 4 yıl için seçilen 40 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet valisi ise 4 yıl için seçilir. Eyalet, ABD Kongresi’ne 2 senatör, 45 temsilciler meclisi üyesi gönderir.

Advertisement


Leave A Reply