Kalp (Yürek) İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Kalp Geçen

0
Advertisement

İçinde kalp, yürek kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Kalp, yürek hakkında deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Kalp / Yürek İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

KALP / YÜREK DEYİMLER

 • *** (birinde) kalp olmamak
  acıma duygusu olmamak.
 • *** (birinin) kalbini doldurmak
  yüreğini sevgiyle ısıtmak.
 • *** kalbe dokunmak
  acı veya üzüntü vermek.
 • *** kalbe işlemek
  derin üzüntü uyandırmak.
 • *** kalbe (kalbine) doğmak
  içine doğmak.
 • *** kalbi ağzına gelmek
  yüreği ağzına gelmek: Kendisi de her fırsat düştükçe bunlarla yan yana harp ettiğini söylerken âdeta kalbi ağzına gelmiş gibi olurdu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** kalbi boş olmak
  sevgilisi bulunmamak.
 • *** kalbi çarpmak
  1) kalbi çok vurmak; 2) çok heyecanlanmak; 3) yüreği çarpmak.
 • *** kalbi dayanmamak
  1) aşırı heyecan, üzüntü, yorgunluk veya herhangi bir hastalık yüzünden kalbi durmak, ölmek; 2) yüreği dayanmamak.
 • *** kalbi dolu olmak
  sevgilisi olmak.
 • *** kalbi ferahlamak
  yüreği ferahlamak.
 • *** kalbi kararmak
  1) inancını kaybetmek; 2) yüreği kararmak.
*** kalbi parçalanmak
yüreği parçalanmak.
 • *** kalbi sıkışmak
  kalp atışları düzensiz olmak, sıkıntı duymak; 2) mec. bir meseleden dolayı aşırı üzülmek.
 • *** kalbi sızlamak
  yüreği sızlamak: Sekiz sene evvel İstanbul’dan kalbim sızlayarak çıktım. -S. F. Abasıyanık.
 • *** kalbi yerinden oynamak (fırlamak)
  yüreği yerinden oynamak: En hafif bir hareketi kalbimizi yerinden oynatmaya yeterdi. -A. Ş. Hisar.
 • *** kalbi yırtılmak
  acı duymak: Koca Ali susar, kalbinin yırtıldığını, kilitlenen çenelerinin çatırdadığını, şakaklarının attığını duyardı. -Ö. Seyfettin.
 • *** kalbine girmek
  sevgisini kazanmak.
 • *** kalbine göre
  gönlüne göre: Allah kalbine göre verdi.
 • *** kalbine saplanmak
  yüreğine saplanmak.
 • *** kalbini açmak
  yüreğini açmak: Bir gün kalbini İclâl’e açtı. -Ö. Seyfettin.
 • *** kalbini burmak
  üzmek, sıkıntı vermek: Hikâyenin burası kalbimi burdu. -H. E. Adıvar.
 • *** kalbini çalmak
  sevgisini kazanmak, kendine âşık etmek.
 • *** kalbini eritmek
  acımasını sağlamak, yumuşatmak: Edebiyat hocamız Ali Bey’in kalbini eritecek bir konu seçmeli, acıklı bir tarzda yazmalı. -H. E. Adıvar.
 • *** kalbini okumak
  birinin duygu ve düşüncelerini, niyetini anlamak.
 • *** kalbiyle konuşmak
  düşüncelerini, duygu ağırlıklı bir biçimde anlatmak: Bana öyle geldi ki bu adam kafasından ziyade kalbiyle konuşuyor. -R. N. Güntekin.
 • *** kalp (kalbini) kazanmak (fethetmek)
  ince bir davranış veya güzel bir sözle birinin sevgisini kazanmak, ilgisini çekmek: Hele düzmece şehzadenin kadife pantolonuyla sivri güzel çehresi derhâl kadının kalbini kazandı.-R. N. Güntekin.
 • *** kalp (kalbini) kırmak
  gönül kırmak: “Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi. -H. E. Adıvar. “Okuyucularımın hakkını yiyor hem de öteki genç okuyucularımın kalbini kırıyorum.-O. V. Kanık.
 • *** altın yürekli olmak
  çok iyi niyetli, merhametli olmak: O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha zarif ve cazibeli bir adam olsaydı. -R. N. Güntekin.
 • *** (birinde) yürek Selânik olmak
  şaka çok korkmak ve çok heyecanlanmak: İkisinde de yürek Selânik. -H. R. Gürpınar.
*** (birinin) yüreğine işlemek
yüreğe işlemek.
 • *** (birinin) yüreğine oturmak
  çok üzmek:İşte, yine başındaki bu dert de gelip yüreğine oturmuştu. -S. F. Abasıyanık.
 • *** (birinin) yüreğini tüketmek
  bir şeyi anlayıncaya kadar anlatanı çok yormak.
 • *** yere bakan yürek yakan
  uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan anlamında kullanılan bir söz.
 • *** yüreğe işlemek
  çok derin acı uyandırmak: Fakat sesi kulaklara değil, doğru yüreğe çarpar, yüreğe işlerdi. -R. H. Karay.
 • *** yüreği ağzına gelmek
  birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek: Çıngırağın her çekilişinde ikisinin de heyecandan yürekleri ağızlarına geliyor -M. Yesari.
 • *** yüreği bayılmak
  karnı çok acıkmak.
 • *** yüreği boğazına tıkanmak
  sıkılmak, üzülmek, dertlenmek: yüreğim boğazıma tıkanmış bir hâlde, bu basit, bu aşağılık konuşmaları dinliyorum. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreği bozulmak
  bunalmak, sıkılmak: yüreği bozulanların gözleri karanlık koridorlara, kapılara, pencerelere kaydı.-L. Tekin.
 • *** yüreği burkulmak
  çok üzülmek, çok acı duymak: Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan … bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman … yüreğim burkulmuştu. -R. H. Karay.
 • *** yüreği cız etmek (cızlamak)
  çok acımak, içi sızlamak. Aklımıza eski günler gelince / yüreğimiz cız eder -B. Necatigil.
 • *** yüreği çarpmak
  1) kalbi çarpmak veya çalışmak; 2) coşku sebebiyle kalp hızlı hızlı çarpmak veya çalışmak; 3) merak, kaygı, korku, heyecan vb. duygularla tedirgin olmak, huzursuz olmak: Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhunda kopan bir hamleyle örsünün üzerinde milyarlarca kıvılcım tutuştururdu. -Ö. Seyfettin.
 • *** yüreği daralmak
  sıkılmak, bunalmak, içi daralmak: Yusuf bütün olayları korkuyla, yüreği daralarak izliyordu. -Y. Kemal.
 • *** yüreği dayanmamak
  acısına katlanamamak, çok acı duymak.
 • *** yüreği ezilmek
  1) üzülmek, acı duymak: yüreğim merhametten eziliyor, dizlerim vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu. -R. N. Güntekin. 2) açlık duymak.
 • *** yüreği ferahlamak (hafiflemek)
  kaygıdan kurtulmak.
 • *** yüreği götürmemek
  dayanmamak, katlanamamak.
 • *** yüreği göz göz olmak
  dert, acı ve sıkıntıdan içi kabarmak, aşırı dertlenmek: Göz göz oldu yüreğim, gözlerinin derdinden -Halk türküsü.
 • *** yüreği hop etmek (hoplamak veya oynamak)
  birdenbire korkup heyecanlanmak: Ansızın geldin, dedi, yüreğim oynadı. -M. Ş. Esendal.
 • *** yüreği kabarmak
  1) içi sıkıntı ile dolup derin soluk alma gereğini duymak; 2) midesi bulanmak: Ne dersiniz kız bayağı hasta oldu, deniz tutmuş gibi yüreği kabarmaya başladı -R. N. Güntekin.
 • *** yüreği kaldırmamak
  dayanamamak, katlanamamak.
 • *** yüreği kalkmak
  heyecanlanmak: Kapıda her araba durdukça yüreğim kalkıyordu. -R. H. Karay.
 • *** yüreği kan ağlamak
  derinden acı duymak, çok üzülmek:yüreği kan ağlıyordu, onların şu perişan, sürüm sürüm hâllerini gördükçe… -Y. Kemal.
 • *** yüreği kanamak
  aşırı üzüntüden sarsılmak: Zaten kostüm meselesinden dolayı üzülen ve hırçınlaşan yüreği sanki bir diken yığınına sürtünür gibi kanıyordu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreği kararmak
  içine karamsarlık ve sıkıntı çökmek.
*** yüreği katılmak
ağlamaktan veya soğuktan nefesi tutulmak.
 • *** yüreği kaynamak
  içinde şüphe ve endişe uyanmak: Namazı nasıl kıldığını bilmedi, yüreğinde bir şeyler kaynıyordu. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreği oynamak
  ansızın heyecanlanmak veya korkmak.
 • *** yüreği parça parça olmak
  pek çok acımak.
 • *** yüreği parçalanmak
  çok acımak: Bir dilenci çocuğuna dayak attığını görmüş, yüreği parçalanmıştı. -R. N. Güntekin.
 • *** yüreği parlamak
  coşmak, heyecanlanmak: Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır adam olmalı. -M. Ş. Esendal.
 • *** yüreği rahatlamak
  üzüntü ve kaygısı azalmak, kalmamak: Lüzumsuz bir şey satın aldığı zaman garip bir üzüntü duyar, karısı -ziyanı yok, üzülme, ne yapalım, olmuş bir şey -diye teselli etmedikçe bir türlü yüreği rahatlamazdı. -R. N. Güntekin.
 • *** yüreği serinlemek
  üzüntüsü bir dereceye kadar azalmak.
 • *** yüreği sıkılmak
  içi sıkılmak.
 • *** yüreği sıkışmak (tıkanmak)
  1) kalp atışları düzensiz olmak, sıkıntı duymak; 2) mec. bir meseleden dolayı aşırı üzülmek.
 • *** yüreği sızlamak
  çok acımak, çok üzülmek: O, inledikçe benim de yüreğim sızlıyor, sıkıntıdan damarlarımı saran yağ eriyor. -E. İ. Benice.
*** yüreği soğumak
düşmanın bir felakete uğramasına sevinmek.
 • *** yüreği şişmek
  can sıkıcı şeyler dinlemekten bunalmak.
 • *** yüreği titremek
  duygulanmak, endişe, korku duymak: İçinden yüreği titreyerek tepeden indi, ağır adımlarla saraya girdi.-Y. Kemal.
 • *** yüreği tükenmek
  bir şeyi anlatmak için çok yorulmak.
 • *** yüreği ürpermek
  çok korkmak.
 • *** yüreği yağ bağlamak
  istenilen bir şeyin olmasından ferahlık duymak: Oh … oh yüreğim bir karış yağ bağladı. -H. R. Gürpınar.
 • *** yüreği yanmak
  1) çok acımak: Nahit onu yorgun, kederli ve umutsuz, sitem yüklü görmüştü. yüreği yanmıştı. -T. Buğra. 2) felakete uğramak.
 • *** yüreği yarılmak
  çok korkmak.
 • *** yüreği yerinden oynamak
  birdenbire heyecanlanmak veya korkmak: Odanın içinde birdenbire kızılca kıyamet kopmasın mı zavallı halamın yüreği yerinden oynamış. -A. Ş. Hisar.
 • *** yüreğinden geçmek
  düşünmek.
 • *** yüreğinden gelmek
  bir şeyi isteyerek, severek yapmak: Piyanistin takdiri yüreğinden geliyordu. -H. E. Adıvar.
 • *** yüreğine (bir şey) çökmek
  derinden ızdırap duymak: Ankara ufuklarına bakarken eskisi gibi insanın yüreğine gariplik çökmüyordu -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreğine dert olmak
  başkasının herhangi bir davranışı, sonradan kendisi için sürekli bir üzüntü kaynağı olmak: Zavallı adam, son nefesinde bir ekmek kadayıfı istediydi; alıp yediremedim. O, yüreğime dert oluyor -R. N. Güntekin.
 • *** yüreğine dokunmak
  üzülmek: Hem öyle manzaralar benim yüreğime dokunuyor. -R. N. Güntekin.
 • *** yüreğine inmek
  kötü bir olay dolayısıyla fazlaca etkilenmek: Eğer bizden gizli Paris’e kaçsaydın babamın yüreğine inerdi. -P. Safa.
*** yüreğine kar yağmak
kıskançlık duyarak üzülmek.
 • *** yüreğine kurt düşmek
  şüphelenmek, içine kurt düşmek:Reyhan’ın yüreğine küçük bir kurt düşmüştü. -M. Yesari.
 • *** yüreğine od (ateş) düşmek
  felakete uğramak, çok üzülmek: Adam odur ki komşusunun ineği dişi doğurdu der, yüreğine od düşer. -M. Ş. Esendal.
 • *** yüreğine saplanmak
  aşırı derecede acı duymak, içine oturmak.
 • *** yüreğine sinmek
  içine sinmek.
 • *** yüreğine su serpmek
  bir kimseyi kaygı sebebinin ortadan kalkmasıyla veya yeniden umut verecek bir haberle ferahlatmak: Bizim nesil sözü, Selma Hanım’ın yüreğine biraz su serpti -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreğini açmak
  kalbini açmak, derdini dökmek, içini dökmek, senli benli konuşmak ve davranmak: Sanki bana herkese yaptığından fazla yüreğini açardı. -R. H. Karay.
 • *** yüreğini ateş almak
  aşırı üzülmek, fazla üzüntüden içi yanmak: Gülbahar’ın yüreğini ateş almış yanıyordu.-Y. Kemal.
*** yüreğini boşaltmak (dökmek)
derdini, üzüntüsünü anlatarak hafiflemek.
 • *** yüreğini dağlamak
  acıyla ve özlemle içi yanmak, acıyla kıvranmak.
 • *** yüreğini eritmek (sızlatmak)
  çok üzmek.
 • *** yüreğini hoplatmak (oynatmak veya kaldırmak)
  heyecanlandırmak.
 • *** yüreğini kaplamak
  endişe ve üzüntü duymak: Onu tanıyamamak sinsi bir korku gibi yüreğini kapladı. -O. Aysu.
 • *** yüreğini kemirmek
  içini kemirmek, tedirgin olmak: Güzelliğine pek güvenen Zişan’ın yanında bu kadar zavallı kalışı yüreğini kemirip duruyor. -H. R. Gürpınar.
 • *** yüreğini pek tutmak
  kendini korkuya kaptırmamak.
 • *** yüreğini serinletmek
  üzüntüsünü azaltmak.
 • *** yüreğini tüketmek
  bir şey anlatmaya çalışarak yorulmak: Aman, dedi. yüreğimi tüketeceğime her işi kendim yaparım, daha iyi… -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • *** yüreğinin başı sızlamak
  yüreği sızlamak.
 • *** yüreğinin yağı (yağları) erimek
  1) çok üzülmek; 2) çok korkmak.
 • *** yürek burkmak
  insanın içini acıyla doldurmak, insana çok üzüntü vermek: Yörede, şimdi yürek burkan bir suskunluk vardı. -T. Buğra.
 • *** yürek paralamak
  çok üzmek: Son yürek paralayıcı yalvarmama aldırış etmedi.-H. R. Gürpınar.
 • *** yürek soğutmak
  sevmediği birinin bir felakete uğramasına sevinmek: Seyrimize çıktınız değil mi? yürek soğutuyorsunuz değil mi? Allah sizi bizden besbeter etsin inşallah! -O. Kemal.
 • *** yürek tüketmek
  yüreği tükenmek.
 • *** yürek vermek
  yüreklendirmek, cesaretlendirmek.
 • *** yüreklilik göstermek
  korkmamak, cesur davranmak.
 • *** yüreksizlik göstermek
  korkmak, ürküp kaçmak: Tek üzüldüğüm, gecenin büyüsünü yitirmemek için masadan erken kalkmak yüreksizliğini göstermem. -T. Uyar.
 • *** yürekten çağırmak
  aşırı derecede arzu etmek, istemek: Bu kadar yürekten çağırma beni / Bir gece ansızın gelebilirim -Şarkı.


Leave A Reply