Kanun-i Esasi’nin Özellikleri

0
Advertisement

Kanun-i Esasi’nin en önemli özellikleri ile ilgili bilgiler ve Meclisi Mebusan’ın kapatılması sebepleri.

1876 Osmanlı Anayasası (Kanun-i Esasi)

1876 Osmanlı Anayasası (Kanun-i Esasi)

Kanun-i Esasi’nin Bazı Özellikleri

### Kanun-i Esasi, Türk tarihinin ilk anayasasıdır.

### Bu anayasa, Prusya ve Belçika anayasaları incelenerek bir heyet tarafından düzenlenmiştir.

### Padişahın yetkilerinin Mebusan Meclisi’nden üstün tutulması, demokrasi kavramlarıyla bağdaşmamıştır.

Advertisement

II. Abdülhamit, 1877 – 1878 yılları arasındaki Osmanlı – Rus Savaşı sonrasında Kanun-i Esasi’nin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapatmıştır (1878). Bu kararın alınmasında, savaş sırasında Meclis’in etnik yapısının çalışmaları aksatması da etkili olmuştur.

I. Meşrutiyetin sona erdirilmesinden, 1908’de II. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen dönemde II. Abdülhamit, ülkeyi baskıcı bir yönetim anlayışıyla yönetmiştir.

Bunun yanında bu dönemde matbaalar çoğalmış, kitap basımı ve tercüme faaliyetleri hızlanmış, yeni okullar açılmıştır.

Yine aynı dönemde Bağdat ve Hicaz demiryolları işletmeye açılmıştır. Böylece ülkenin çok uzak bölgelerinde de merkezi yönetimin güçlendirilmesine çalışılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply