Martin Luther Kimdir?

0
Advertisement

Martin Luther Kimdir? Martin Luther hayatı, biyografisi, reformları ve Hristiyanlık ile ilgili yaptıkları hakkında bilgi.

Martin LutherMartin Luther; (1483 – 1546) Hıristiyanlık dinindeki reform (ıslah) hareketlerinin öncüsü, Almanya’da Protestanlık mezhebinin kurucusu olan bir din adamıdır. Saksonya’nın Eisleben kasabasında doğdu. Babası, fakir bir madenciydi, gene de oğluna iyi bir öğrenim yaptırabilmek için elinden geleni esirgemedi. Luther de, öğrenim masraflarını karşılamakta babasına yardım olsun diye, kilise korosunda, zengin ailelerin evlerinde para ile şarkı söylüyordu. 1501’de Erfurt Üniversitesi’ne yazıldı. Avukat olmak istiyordu. Yalnız, üniversite’nin son yıllarına doğru fikrini değiştirerek din adamı olmaya karar verdi. Bir manastıra girdi, 1507′ de papazlığa kabul edildi. O sırada Almanya’da siyasî bir birlik yoktu. Katolik Kilisesi, ülkenin bütün işlerine hâkim bir durumdaydı. Katolik inancına göre, günah işleyen Hristiyanlar tövbe ederek bu günahlarından kurtulabilirlerdi. Günah çıkartma işlerinde kilisenin büyük bir rolü vardı: Kiliseye para bağışlayanlar günahlarından kurtuluyorlardı. Luther’in düşüncesine göre ise, papazların Hristiyanların günahlarını bağışlamaya yetkileri yoktu, kilise, “Tanrı ile kul arasına giremez”di. Luther düşüncelerini 1520’de “Bir Hristiyan’ın Hürriyeti” adlı kitabında halka açıklamak cesaretini gösterdi. Bunu haber alan Papa, derhal Luther’i aforoz etti. Luther, kendisine gönderilen aforoznameyi, Wittenberg’de, halkın gözü önünde yaktı.

Papa, kendisini hiçe sayan Luther’in cezalandırılması için o sırada Almanya İmparatorluğuna seçilmiş olan V. Karl (Şarlken)‘e başvurdu. Koyu bir Katolik olan Şarlken, Luther’i Diyet Meclisi’ne çağırdı, imparator’un başkanlık ettiği Diyet Meclisi, Luther’i ölüme mahkûm etti. Fakat Luther’in yakın dostu olan Saksonya elektörü Friederich, hapse götürülmek üzere yola çıkarılan Luther’i yolda, adamlarına yakalattı, kendi malikânesi olan Wartburg Şatosu’na getirtti, on ay saklanmasını sağladı. Luther orada İncil’i, Yunanca aslından Almanca’ya çevirdi.

Luther, Wartburg Şatosundan çıktığı zaman fikirleri Almanya’da hızla yayılmış, benimsenmişti. Luther 1522’de Wittenberg’e dönerek yeni bir kilise kurmak üzere çalışmalara başladı. Bu sırada, Luther’in “Kiliseyi düzeltmek için elindeki bütün serveti almak gerekir” şeklindeki sözü yanlış anlaşılmıştı. 1525’te, başta köylüler, fakir halk olmak üzere birçok Alman ayaklanarak kilise mallarına, şatolara, manastırlara saldırdılar, her tarafı yağma ettiler. Alman prensleri, isyan eden halkı kanlı bir şekilde bastırdılar, köylüleri eskisinden daha sıkı bir baskı altına aldılar. Yalnız, bir süre sonra Martin Luther’in tarafından olan büyük Alman Prenslikleri’nden Saksonya, Brandenburg, Palâtina elektörleri kendi arazileri içindeki kilise mallarına el koydular. Şarlman, Almanya’da başlayan bu karışıklıklardan telâşlandı, Luther mezhebinin o âna kadar nerelerde tutunmuşsa ancak oralarda kabul edilmesine, başka yerlere yayılmamasına karar verdi. 1529’da yayınlanan bu kararı beş Alman prensi ile 14 şehir protesto ettiler. Bundan dolayı, Katolik Kilisesi’ nden ayrılarak Luther mezhebini benimseyen Hristiyanlar’a “Protestan” denildi.

Luther, vaazlarında ve yayınladığı eserlerinde papazların evlenebileceklerini ileri sürüyordu. Kendisi de 1525’te eski bir rahibe ile evlenmiştir.

Advertisement

Leave A Reply