Kapsamlı PDR Programı ve Özellikleri

0
Advertisement

Rehberlik modellerinden kapsamlı pdr programı unsurları, özellikleri nelerdir? Kapsamlı pdr programı hakkında bilgi.

Kapsamlı PDR Programları

Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilerin, gerek okulda gerekse okul dışında, ihtiyaç duydukları yaşantı ve becerileri tanımlama çabası olup, iyileştirici, kriz yönelimli, önleyici ve gelişimsel danışma ve rehberlik yaklaşımlarının bütünleştirilmesi anlayışına dayalı hizmetlerin tümünü ifade eder. Bu hizmet Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri olarak anılır.

• Kapsamlı PDR programları, okuldaki tüm öğrencilerin yararlanması ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla oluşturulmuş gelişimsel ve ardışık olarak devam eden programlardır.

• Programlar, okul öncesinden 12. sınıfın sonuna kadar tüm öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır.

• Programın içeriği, öğrencilerin kazanmaları gereken yeterliliklerden oluşmaktadır. Yeterlilikler genel olarak I. Mesleki, II. Eğitsel ve III. Kişisel/Sosyal gelişim alanlarında her sınıf düzeyine göre belirlenmiştir.

• Belirlenen yeterlilik alanlarına ilişkin kazanımların sınıf düzeyinde “grup etkinlikleri” yoluyla “rehberlik saatinde” gerçekleştirilmesinden sınıf rehber öğretmenleri sorumludur.

Advertisement

• Ülkemizde, 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Talim Terbiye Kurul Kararı ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”, Kapsamlı PDR programının içeriğini oluşturan yeterlilik alanlarını, bu alanlara ilişkin kazanımları, kazanımları gerçekleştirecek etkinlikleri, etkinlikleri yürütecek olan kişileri düzenlemektedir.

• “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”nda belirlenen yeterlik alanları şunlardır:

1. Okula ve çevreye uyum,

2. Kendini kabul,

3. Kişilerarası ilişkiler,

4. Eğitsel başarı,

Advertisement

5. Eğitsel ve mesleki gelişim,

6. Güvenli ve sağlıklı hayat,

7. Toplum ve aile.

Kapsamlı PDR Programlarının Özellikleri

Gelişimsel rehberlik modeline dayanır. Gelişimsel rehberlik modelinin uygulamaya dönük yönünü oluşturur.

• Kavramsal düzeyde yapılandırmacı yaklaşımdan yararlanılmıştır.

• Kapsamlı PDR programlarında okuldaki tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılır. “

• Okuldaki öğretim programlarından ayrıştırılmış değildir; programlarla bağlantılı ve etkileşim halindedir.

• Okuldaki tüm personelin kendilerine uygun rollerle katılımının sağlandığı takım çalışması esas ilkedir.

• Programın hazırlanmasında öncelikle öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

• Ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir.

Advertisement

• Programda psikolojik danışmanın rolü ve görevlerinden çok, programın “içeriği” (öğrencilerin programa katılımları sonucunda ulaşacakları yeterlilikler) üzerinde durulmaktadır.

• Programın içeriğindeki sınıf etkinliklerinin yürütülmesinden öncelikle sınıf rehber öğretmenleri sorumludur. Okul rehber öğretmenleri ancak özel bilgi ve deneyim gerektiren uygulamalarda devreye girerler.


Leave A Reply