Kar Nedir? Kısaca

1
Advertisement

Kısaca kar nedir? Karın özellikleri nelerdir, nasıl oluşur? Yapma kar olur mu, hakkında bilgi.

kar-tanesiKAR; havada donarak beyaz, hafif billur damlacıklar halinde yeryüzüne yağan su buharıdır. Bu donmuş su damlalarının yerde meydana getirdikleri beyaz, yumuşak tabakaya da “kar” deriz.

Havanın yukarı tabakalarındaki su buharı, sıcaklık sıfırdan aşağı olunca, donarak kar halini alır, aşağı tabakalar daha sıcak değilse, bu şekilde yeryüzüne düşer. Kar, durgun havalarda altışar köşeli, dantel biçiminde, birçok çeşitli güzel yıldızlar şeklinde yağar; hava rüzgârlı olursa yumaklar halinde düşer. Kar yeryüzüne her zaman ilk şeklini koruyarak yağmaz. Bazen yıldız biçimindeki kar taneleri, alt tabakalardan geçerken kısmen erirler, sulu kar olarak yağarlar; bazen de bütün bütün erirler, yağmur gibi düşerler.

Kar taneleri daima altı köşeli olursa da, bunlardan hiçbirinin biçimi ötekine benzemez. Şimdiye kadar birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır. Kar tanelerinin siyah bir kumaşın üzerine yağmasını sağlamalı. Sonra bu tanelere bir büyüteçle bakınca, şekillerinin ne kadar ince, zarif olduğunu görürüz.

Yapma Kar

Advertisement

Bu alandaki ilk deneyleri, 1946’da Vincent J. Schaefer adlı bir Amerikalı yapmıştır. Schaefer, yapma karı ilk olarak bir buz kutusu kullanarak meydana getirmiş, sonraki yıllarda bu çalışmalarını daha da ilerleterek yeryüzüne yapma kar yağdırmayı başarmıştır. İlk deneyinde Schaefer bir buz kutusunun içine nefesini vermiş, nefesinin nemli havasının kutuda kar bulutçukları halini aldığını görmüştür. Sonra kutunun içinden çok soğuk bir çubuk geçirerek kar bulutçuklarının kar taneleri şekline dönmesini sağlamıştır. Schaefer’in bu deneyi, tabiatta kendiliğinden oluşan kar bulutlarındaki buz çekirdeklerinin, dışarıdan bazı yabancı maddelerin bu bulutlara uygulanmasiyle gerçekte olduğundan daha yoğun bir hal alabilmesi imkânını ortaya çıkarmıştır. Bu imkândan daha sonra birçok faydalar sağlanabilmiştir. Çünkü, bir kar bulutundaki buz çekirdekleri, normalden daha yoğun bir şekilde oluşturu-labildiğî zaman bunlar ya bütün bulutu kar haline getirerek yeryüzüne yağmasını sağlıyorlar, ya da birbirleriyle birleşerek gittikçe büyüyorlar ve hava akımlarından daha ağır basarak kar şeklinde yere düşüyorlardı. Böylece, yapma kar meydana getirilerek, tehlikeli kar bulutlarının çözülmesi, kar fırtınalarının hafifletilmesi, yüksek tepelerde birikmiş olan yüklü kar bulutlarının bir an önce kar şeklini alarak yağması sağlanmış oluyordu.


1 Yorum

Leave A Reply