Karadeniz Bölgesi Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Karadeniz Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi.

KARADENİZ BÖLGESİ

• Yerşekilleri engebelidir.

• Dağlar kıyıya paralel uzanır.

• Doğu Karadeniz dağlarının yükseltisi daha fazladır.

• Orta Karadeniz’de dağların yükseltisi daha az, düzlük alan daha fazladır.

Advertisement

• Kıyıya paralel dağlar yamaç yağışlarını artırır.

• Dağlar kıyıyı iç bölgelere bağlayan yolların yapımını zorlaştırır. Deniz etkisinin iç kısımlara sokulmasını engeller.

• Dağların kıyıya paralel uzanması doğal limanların az olmasına, kıyının çok girintili çıkıntılı olmamasına neden olmuştur.

• Kıyıda falezler yaygındır.

• Çarşamba ve Bafra ovaları Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın deltalarıdır.

• Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Filyos, Bartın Çayı başlıca akarsulardır.

Advertisement

• Karadeniz iklimi görülür.

• Kışları ılıman, yazları serin, her mevsim yağışlıdır.

• Türkiye’de en çok yağış alan bölgedir.

• Bulutluluk oranı fazla, güneşli gün sayısı azdır.

• Bağıl nem oranı en yüksek olan bölgedir.

• En çok yağış genellikle sonbahar ve kış aylarındadır.

• Bitki örtüsü ormandır. Türkiye’de orman bakımından en zengin bölgedir.

• Karışık ormanlar yüksek kesimlere gidildikçe yerini iğne yapraklı ormanlara, daha yükseklerde ise alpin çayırlara bırakır.

• Güneş enerjisinden yararlanma potansiyeli azdır.

• Yağışların bol olması toprakların çok yıkanmasına neden olur.

Advertisement

• Her mevsim bol yağışlı iklim nedeniyle tarımda sulama zorunluluğu yoktur.

• Hem yağışların bol olması hem de eğimin fazla olması en çok heyelan görülen bölge olmasına neden olmuştur.

• Doğu ve Batı Karadeniz’de yağışlar daha fazla olup, Orta Karadeniz’de yağış miktarı azdır.

• Nüfus daha çok kıyı şeridinde toplanmıştır. Dağlık iç kesimler tenhadır.

• Kırsal nüfus fazla, kentli nüfus azdır.

• Yerşekillerinin engebeliliği, su kaynaklarının bolluğu nedeniyle dağınık yerleşme yaygındır.

• Ahşap evler yaygındır.

• Başka bölgelere çok göç verir.

• Özellikle Doğu Karadeniz daha çok göç verirken Batı Karadeniz’in başta Doğu Karadeniz Bölümünden olmak üzere göç aldığı görülür.

• Halkın çoğu tarımla uğraşmaktadır.

Advertisement

• Tarımsal nüfusun çokluğu, buna karşılık tarım alanlarının azlığı tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olmuştur.

• Engebelilik nedeniyle tarım alanlan azdır.

• iklim nemli ve yağışlı olduğu için sulama sorunu yoktur. Bol su isteyen ürünler yetiştirilebilir.

• Kıyıda çay, fındık, mısır, tütün, turunçgiller, iç kesimlerde şekerpancarı ve tahıllar daha çok yetiştirilir.

• Tarım alanlannın yetersiz olması insanlan balıkçılığa yöneltmiştir. (Özellikle Doğu Karadeniz) Türkiye’de en çok balıkçılık yapılan bölgedir.

• Yerşekillerinin engebeliliği tanmda makine kullanımını sınırlamıştır.

• Tarımda insan ve hayvan gücünden yararlanmanın en fazla olduğu bölgelerdendir.

• Yaz yağışlarının varlığı bölgede çayırların bulunmasına neden olmuş bu durum da büyükbaş hayvancılığın önem kazanmasını sağlamıştır.

• Bölge’de şu yeraltı kaynakları çıkarılır:

Advertisement

Bakır: Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Rize
Taşkömürü: Zonguldak
Linyit: Amasya yöresi (Merzifon, Çeltek)

• Bölge’deki endüstri kuruluşları:
Demir-çelik fb : Karabük ve Karadeniz Ereğli
Kereste fb. : Bolu, Kastamonu,
Sinop Çay fb. : Rize, Trabzon
Fındık işleme : Ordu-Giresun
Sigara fb : Samsun, Tokat
Kağıt fb. : Taşköprü (Kastamonu),Çaycuma (Zonguldak), Aksu (Giresun)

• Orman ürünleri endüstrisinin (kağıt, kereste vb.) gelişmesi için hammadde olanakları zengindir.

• Karabük ve Ereğli demir – çelik fabrikaları, (bu yöre taşkömürü yatağına yakın olması gerekçesiyle kurulmuştur.)

• Batı Karadeniz’in endüstri geliri daha fazla olup, bölgenin doğusuna gidildikçe endüstri gelirleri azalır.

• Engebelilik yol yapımını zorlaştırmış, ulaşımın gelişmesini olumsuz etkilemiştir.

• Kıyıyı iç bölgelere bağlayan yolların yapımı zor, kilometre başına maliyet fazladır.

• Zigana (Kalkanlı), Kop, Küre geçitleri ile kıyı ile iç bölgeler arası ulaşım sağlanır.

• Orta Karadeniz’de dağlar daha alçak olup, Kızılırmak ve Yeşllırmak vadileriyle yarılmış olduğu için bu bölümde kıyı ile iç bölgeler arası ulaşım da daha kolay olmuştur.

• En gelişmiş limanları Samsun olup onu Ereğli ve Trabzon Limanları izler.

Advertisement

• Her mevsimin yağışlı, bulutlu olması nedeniyle kıyı turizmi gelişmemiştir.

• Bolu – Kartalkaya, İlgaz dağlarında kış turizmi önem kazanmıştır.

• Yayla turizmi, dağcılık ve akarsularda rafting olanakları vardır.

• Abant Gölü, Yedigöller, Uzungöl, Sümela Manastırı, Doğu Karadeniz yaylaları görülmeye değer yöreleridir.

Bölgenin Bölümleri

DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ
• Bölgenin en dağlık ve dağların en yüksek olduğu bölümüdür.
• En çok yağış alan ve ormanların en sık olduğu ve en geniş yer kapladığı bölümdür.
• Bölgenin en yoğun nüfuslanmış bölümü olup, kırsal nüfus oranı fazladır. Kentleşme oranı en düşüktür.
• Toplu köyler azdır. Dağınık yerleşme görülür.
• Bölgenin en çok göç veren bölümüdür.
• Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazladır.
• Ahşap evlerin en yaygın olduğu bölümdür.
• En çok çay ve fındık üretilen bölümdür.
• Bölgenin endüstri geliri en az olan bölümüdür.
• En çok balıkçılık yapılan bölümdür.
BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ
• Yıllık yağış miktarında Doğu Karadenizden sonra 2. dir.
• Türkiye’nin en sık nüfuslu yerlerindendir.
• Tarımsal üretim yöresel gereksinimleri karşılar, iç ve dış ticarette payı önemli değildir.
• Yeraltı zenginliği taşkömürü ve bakır yataklarıdır.
• Bölgenin endüstri geliri ve endüstride çalışanların sayısı en fazla olan bölümüdür.
• Türkiye ekonomisine en önemli katkısı maden çıkarma ve işleme alanındadır.
• Bölgede kentleşme oranı en fazla olan bölümdür.
• Kış turizmi önem kazanmıştır.
ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ
• Bu bölümde dağlar daha alçak olup, parçalı olarak uzanır. Bu nedenle deniz etkisi iç kesimlere daha fazla sokulur.
• Tarım alanları geniştir. Çarşamba ve Bafra delta ovaları bulunur.
• Tarım gelirleri daha fazladır.
• Yerşekillerinin bu özelliği, bu bölümün yağış miktarının daha az olmasına, iç kesimlerle ulaşımın daha kolay olmasına neden olmuştur.
• Mısır, buğday, tütün, şekerpancarı yetiştirilir.
• Ulaşım ve ticaret önemlidir. Bölgenin en işlek limanı olan Samsun bu bölümdedir.
• Amasya yöresinde linyit yatakları vardır.


1 Yorum

Leave A Reply