Karadeniz Bölgesi Nüfus Yapısı Nasıldır? Bölge Nüfusunun Özellikleri, Dağılımı

0
Advertisement

Karadeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı ve yoğunluğu nasıldır? Karadeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi.

Karadeniz Bölgesi Nüfus Yapısı

Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan ve Karadeniz’e kıyısı olan bir bölgedir. 2021 yılı verilerine göre, bölgede yaklaşık 9,9 milyon kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun %50,1’i erkek, %49,9’u ise kadındır.

Bölgenin en kalabalık şehirleri, Samsun, Trabzon, Ordu ve Giresun’dur. Samsun’un nüfusu yaklaşık 1,3 milyon iken, Trabzon’un nüfusu yaklaşık 807 bin, Ordu’nun nüfusu yaklaşık 761 bin ve Giresun’un nüfusu ise yaklaşık 450 bindir.

Karadeniz Bölgesi’nin nüfus yapısına baktığımızda, diğer bölgelere göre daha genç bir nüfus yapısının olduğunu görürüz. 0-14 yaş arası nüfusun oranı %24,5 iken, 15-64 yaş arası nüfusun oranı %66,1’dir. 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı ise %9,4 olarak hesaplanmıştır.

Bölgedeki etnik yapısı da çeşitlilik göstermektedir. Türkler, Lazlar, Hemşinliler, Gürcüler ve diğer farklı etnik gruplar bölgede yaşamaktadır.

Advertisement

Sonuç olarak, Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin kuzeyinde yer alan ve nüfusu yaklaşık 9,9 milyon kişiden oluşan bir bölgedir. Bölgedeki en kalabalık şehirler Samsun, Trabzon, Ordu ve Giresun’dur. Bölgede genç bir nüfus yapısı bulunurken, etnik yapı da çeşitlilik göstermektedir.

Kaynak 2

2000 yılı nüfus sayımına göre bölgenin nüfusu yaklaşık 8,5 milyondur.

Bölge nüfusunun başlıca özellikleri şunlardır:

 • ***Doğum oranı fazla, nüfus artış hızı azdır.
 • ***En fazla göç veren bölgedir.
 • ***Nüfusun bölge içindeki dağılımı düzenli değildir.
 • ***Nüfusun çoğu kıyıda toplanmıştır.
 • ***Kırsal nüfus oranı daha çoktur.
 • ***Dağınık kırsal yerleşme tipi yaygındır.
 • ***Kırsal bölgede mesken (ev) yapımında ahşap malzeme kullanılır.
 • ***Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.

Bölgede doğurganlık oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden sonra gelir. Ancak bölgede nüfus artış hızı çok azdır. Bunun nedeni dışarıya yoğun bir göçün yaşanması-dır. Türkiye’de en fazla göç veren bölgedir. En fazla göç veren iller; Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Giresun, Kastamonu ve Sinop’tur. Göçün fazla olmasının başlıca nedenleri şunlardır:

 • ***Tarım alanları sınırlıdır,
 • ***Endüstri gelişmemiştir.
 • ***İş imkanları sınırlıdır.

Göçün fazla olmasından dolayı bölgede kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır.

Nüfusun bölge içindeki dağılımı düzenli değildir. Nüfusun toplandığı başlıca yerler ana yolların çevresidir. Ana ulaşım yolları genellikle kıyıdan geçer. Bu nedenle nüfusun çoğu kıyıda toplanmıştır. Doğu Karadeniz Bölümü kıyıları Türkiye’de nüfus yoğunluğu en fazla olan yerlerden biridir. Yine Zonguldak ve çevresinde nüfus yoğunluğu fazladır. Zonguldak’ta nüfus yoğunluğunun fazla olmasında taşkömürü yataklarının varlığı ve Karabük İle Ereğli’deki demir-çelik fabrikalarının olmasıdır. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinin iç kesimlerinde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Sadece Bolu, Düzce ovalarında nüfus biraz yoğundur. Orta Karadeniz Bölümü’nde ise nüfus bölüm genelinde daha dengeli dağılmıştır. Çünkü bu bölümde yerşekilleri daha düz, tarım alanları daha geniş, ulaşım daha kolaydır. Bölgenin en büyük kenti Samsun’dur. Bunun nedeni Samsun’un iç bölgelerle ulaşım ağının daha sık ve ulaşımın daha kolay olmasıdır.

Advertisement

Türkiye’de kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Karadeniz’dir. Nüfusun % 40’ı kentlerde, % 60’ı kırsal kesimde yaşar. Bölgenin iç kesimlerinde kırsal yerleşmeler toplu iken kıyıdaki kırsal yerleşmeler dağınıktır. Arazinin engebeli, tarım alanlarının parçalı ve su kaynaklarının bol olması nedeniyle dağınık kırsal yerleşme yaygındır. Bölgede ormanlık alan çok olduğu için ev yapımında ahşap malzeme yaygın olarak kullanılır. Ayrıca yazın hayvan otlatmak için yaylalara geçici kırsal yerleşmeler kurulur.


Leave A Reply